čeština | angličtina | němčina | ruština

Český výkladový slovník

Co znamená alibi?

alibi

práv. důkaz o tom, že obviněný nemohl spáchat daný čin

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje alibi?

alibi · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...