čeština | angličtina | němčina | ruština

alkohol čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená alkohol?

alkohol

lidové označení etanolu  V malých dávkách alkohol krátkodobě způsobuje euforii a pocit uvolnění, ve větších pak deprese, ztrátu koordinace pohybů těla, sníženou vnímavost, prodloužení reakce a útlum rozumových schopností, případně i agresivitu.  Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství. nápoj obsahující podstatné množství etanolu, pro jehož obsah je konzumován  Na stěně visel zákaz prodeje alkoholu mladistvým a lidem v podnapilém stavu. chem. sloučenina odvozená ze skupiny nasycených uhlovodíků  Alkoholy jsou hojně rozšířeny v přírodě, zejména ve formě esterů. chem. sloučenina odvozená ze skupiny uhlovodíků s dvojnou vazbou chem. sloučenina odvozená ze skupiny uhlovodíků s trojnou vazbou

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako alkohol?

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje alkohol?

alkohol · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá alkohol?

Jednoduché věty

Piješ alkohol?
Požívání alkoholu mám zakázáno.
Smrdíš alkoholem!
Alkohol neřeší žádné problémy.
Nepijte žádný alkohol, když jste rozhodli ho nepít.
Můj otec nepije alkohol a také nekouří.
Alkohol člověka ovlivní.
Když budeš pít, neřiď auto. Jestli budeš řídit, tak nepij alkohol.
Tom nikdy nepije alkohol.
Evropané jsou největšími konzumenty alkoholu na světě.
Existuji ještě muži, kteří nepiji alkohol?
Tom nikdy nepil tvrdý alkohol.

Citáty z filmových titulků

Cítím z vás alkohol. - To je víno.
Pane Lane, vaše tělo špatně reaguje na množství požitého alkoholu.
V oblasti spojených závodů byla stávkujícími vydrancována a zapálena Státní prodejna alkoholu. Tlupa žhářů byla rozehnána vodními děly.
Nemysli si, že alkohol nebude mít cenu.
Slyšel jste o velké loupeži ve skladu alkoholu?
Je to znalec alkoholu, obchodní génius, hráč na klavír, cokoliv chceš..
Nechal vás vtrhnout na South Side a rozjet trh s alkoholem.
Obchod s alkoholem nebude hrou o nikláky jako dřív.
Je tak plný alkoholu. že kdybych mu dal zápalku na jazyk, bude hořet tři dny.
Neřekla bych, že alkohol.
Myslím alkohol?
Slib mi, že se alkoholu nikdy nedotkneš.
tvrdý alkohol nepiju.
Ten muž vysvětloval škodlivost alkoholu. a v obecenstvu byl opilec, který ho vyrušoval.
Harry, vy vezmete tu stříkačku a pošlete ji na krevní obraz moč a elektrolyty, skupinu a křížák, TEG, alkohol, beta-HCG a drogy.
Myslím, nevím, dám si nějaký alkohol.
Cítím z vás alkohol.
Asi děti hledající alkohol. - Nic nevzali?
Ten prokáže, jestli je ve vašem systému nějaký alkohol.
Tady se skladoval pašovaný alkohol.
Marie: My nemáme doma žádný alkohol.
Panamo Smithová, ve světle důkazů přednesených Vaším společným obhájcem, a jelikož se při Vašem zatčení neprokázalo, že prodáváte alkohol, Vás shledávám nevinnou.
V této armádě platí heslo alkohol.
Vysokoškoláci a vysokoškolačky, ba i studenti středních škol, kteří nikdy nepili, si alkohol chtějí a mohou jednoduše obstarávat.
Alkohol občas není moc dobrý, tak ho přepalujeme.
Tak naposledy. Zázvorové pivo je levnější než alkohol.
Po odstranění dvou hlídačů byl ukraden alkohol za čtvrt miliónu dolarů.
Neřekla bych, že alkohol. Ale co.
A co vy, pane Connore? Pijete? Myslím alkohol?
Dřív, než uděláme tu chybu, že mu dáme alkohol. Tentokrát mu nedáme nic.
Jen rodina si to nemyslí, protože prodává alkohol.
To je všechen alkohol, co máme?
Než jsem šel k námořníkům, Butch by mi nikdy nenalil alkohol.
Kluci a holky a muzika, na co potřebují alkohol?
Podívejte, podáváme jen tvrdý alkohol pro ty, co se chtějí rychle opít.
Stále dluží účet za jídlo a alkohol ve výši 110.83 dolarů.
Máte na mysli tvrdý alkohol?
Ve městě jsem ho vyměnil za alkohol.
Máme zde pravidlo, žádný alkohol v budově.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Mnoho západoevropských sociálních států vykazuje u svých občanů značné nerovnosti v oblasti kouření, cvičení, stravy a spotřeby alkoholu.
I filmové hvězdy se často stávají obětí alkoholu, drog a kolapsů, ale ty si alespoň svou životní dráhu zvolily.
Realizací integrovaného přístupu - omezením doby, během níž je dovoleno prodávat alkohol, zušlechťováním veřejného prostoru a zlepšováním policejní a soudní soustavy - se četnost vražd do roku 2004 snížila na 21 na sto tisíc obyvatel.
Většina lidí , že tučná strava, přemíra alkoholu, kouření, promiskuita a rekreační drogy jsou sice příjemné, ale mohou nám zničit zdraví.
Od alkoholu je cannabis nutno odlišovat proto, že v těle se přirozeně vyskytuje analog cannabisu, podobně jako v případě morfia.
Terče se různí, od policejních stanic a prodejen alkoholu na Kavkaze přes středoproudé muslimské duchovní v Tatarstánu po obyčejné lidi kdekoli v Rusku.
Nelze ztrácet čas. Politici musí podniknout rázné kroky k omezení šíření rizikových faktorů, jako jsou spotřeba tabáku, alkoholu a potravin způsobujících obezitu.
Terčem se stávají drobné podniky vlastněné křesťany, zejména ty, jež prodávají alkohol; mnoho prodavačů bylo zavražděno.
Vyslechla jsem si příběh majitele prodejny alkoholu, jehož jednoletý syn byl unesen a sťat.
Za prvé vytvářejí USA obrovskou poptávku po zakázaných látkách, která dává živobytí celé latinskoamerické mafii, podobně jako americký experiment s prohibicí na alkohol ve 20. letech přiživil vzestup gangsterů typu Ala Caponeho.
Bush projevil ve středním věku emoční inteligenci, když zvládl své problémy s alkoholem a ukázal odvahu vytrvat v nepopulární politice.
Ale vždyť je Rus, naléhala vyděšená paní, načež se trojice - zjevně vláčná po alkoholu - omluvila a nechala ho jít.
Přibývá důkazů, že přední příčinou úmrtí je stres z transformace, který ještě silnější dopady než velcí zabijáci v postkomunistickém Rusku, jako je alkohol, vraždy a AIDS.
Fakt, že ze sebe Bush setřásl závislost na alkoholu, vypovídá nesmírně dobře o něm, o síle jeho charakteru i o podpoře jeho manželky a rodiny.
Faktorem u mnoha útoků je alkohol, a jak zjištění v Bogotě naznačují, zpřísnění jeho dostupnosti mohlo sehrát významnou roli.
Možná jste si předsevzali, že si zlepšíte fyzičku, zhubnete, našetříte nějaké peníze nebo omezíte pití alkoholu.
Studie hodnotí blahobyt dětí s ohledem na materiální poměry (ve vztahu k hladině příjmu domácnosti), zdraví a bezpečnost, vzdělávání, rizikové chování (například nadměrnou spotřebu alkoholu) a fyzické prostředí, včetně bytových podmínek.
Tedy že zákaz prodeje tabáku by stejně jako úsilí o zákaz alkoholu přesměroval miliardy dolarů do organizovaného zločinu a podnítil korupci v policejních složkách, přičemž kouření by omezil jen v malé míře.
Ne že by spotřeba drog stoupla - vždyť alkohol, opium a další drogy se konzumovaly ve velkých množstvích i tehdy.

Možná hledáte...