čeština | angličtina | němčina | ruština

altruismus

Český výkladový slovník

Co znamená altruismus?

altruismus

nesobecká péče o to, aby se ostatním dařilo dobře

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje altruismus?

altruismus · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...