čeština | angličtina | němčina | ruština

amerika

Český výkladový slovník

Co znamená amerika?

amerika

hovor. cigareta původem z Ameriky hovor. automobil americké výroby slang., dopr. trolejbusová spojka sjízdná sport. jeden z herních signálů v házené sport. druh střelby na koš v košíkové sport. varianta stolního tenisu pro větší počet hráčů slang. varianta hry v kuličky

Amerika

zeměp. světadíl ležící mezi Atlantským a Tichým oceánem Spojené státy americké, USA zeměp., řidč. jeden ze subkontinentů Ameriky (Severní Amerika resp. Jižní Amerika)

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje amerika?

Amerika · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...