čeština | angličtina | němčina | ruština

apartheid čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená apartheid?

apartheid

zřízení, ve kterém jsou lidé různých ras nuceni žít odděleně  V roce 1994 byl apartheid v Jihoafrické republice zrušen.

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako apartheid?

apartheid čeština » čeština

politika rasové segregace oddělování

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje apartheid?

apartheid · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá apartheid?

Citáty z filmových titulků

Znásilnění. Apartheid!
Anti-apartheid.
Například se musí zrušit apartheid. Zpomalit soutěž ve výrobě jaderných zbraní. Zastavit terorismus a hladomor.
V předešlých válkách jsi mohl přesně určit nepřítele, byli jimi Búrové (potomci Evropanů v Africe), apartheid, byl to systém.
Nesvrhli jsme apartheid prostředníctvím voleb, ani rozhodující vojenskou bitkou.
Porazili jsme apartheid a zastavíme i tuto válku, znemožníme její fungování na její vlastní půdě prostředníctvím tisíců společných vzpour a neposlušností.
Nezajdeme do klubovny probrat apartheid?
Protože nenávidím apartheid.
V Austrálii se musí žít dobře, když tam zrušili apartheid.
Podporuješ apartheid?
Apartheid!
Například se musí zrušit apartheid.
V zákopech není místo pro apartheid, jak říkával plukovník.
A tady taky začal apartheid končit.
Ne, protože pro Springboks stále představují apartheid.
Naše společnost , že apartheid je prokletí morálky i ekonomiky.
Víme také, že z vašeho utrpení vznikl apartheid.
Pomozte nám ukončit apartheid!
Na rozdíl od prezidenta je na nahrávce, kde odsuzuje apartheid.
Hm, co je to apartheid?
Všichni jsme věděli, že apartheid je špatný, ale jako běloch žijící v JAR, jste neměli moc na výběr, nebylo toho mnoho, co byste mohli udělat, protože vláda byla velmi přísná.
Apartheid, což je nejhorší typ rasismu a velkého Nelsona Mandela.
Zítra to může být apartheid.
To je apartheid.
Když padl apartheid, skončila i akademie.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nikdy nekritizoval Mao Ce-tungovu Čínu, nejvražednější režim po druhé světové válce, zato neustále odsuzoval jihoafrický apartheid.
Apartheid bez útlaku - tak daleko byli připraveni jít.
Apartheid traumatizoval všechny Jihoafričany.

Možná hledáte...