čeština | angličtina | němčina | ruština

armáda čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená armáda?

armáda

ozbrojená organizace schopná bojovat zbraněmi o území  Československá armáda vznikla na ruské frontě ze zahraničních legií. vojenská jednotka, organizačně stojící nad armádním sborem a pod skupinou armád  Československá armáda se v roce 1938 skládala z I., II., III. a IV. armády.

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako armáda?

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje armáda?

armáda · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá armáda?

Jednoduché věty

Nemrtvý generál vedl zombií armádu proti armádě orků a zničil ji napadrť.
Sam v osmnácti vstoupil do armády.
Když tom dokončil universitu, připojil se k armádě.
Nechtěla, abych vstoupil do armády.

Citáty z filmových titulků

Armáda momentálně obléhá základnu teroristů v Saitamě.
Moje vlastní armáda, která s Brity neprohraje.
Lidé, kteří budou moje armáda.
Je to jeho osobní armáda, která chce společně s ním zničit Británii, kterou vede Lelouchův otec.
jen to, že civilisti nevyzrazují naše pohyby armádě, je obrovská pomoc.
Britská armáda obklopila celé pásmo Narita!
A navíc je naším nepřítelem Corneliina armáda!
Proč vybrali tohle místo? Všechno bude ztraceno, když armáda najde data z Code R.
Díky této obrovské anti-11- armádě budou zničeni.
Ty jsi pořád u armády?
Je to jeho osobní armáda, která chce společně s ním zničit Británii, které vládne Lelouchův otec.
No, ale se musím vrátit zpět k armádě.
Říkal, že se musí vrátit k armádě.
Díky tomu, že se Japonsko stalo součástí Británie, se spojily dvě armády a ekonomika se stabilizovala.
Armáda nás možná kontaktuje.
Sleduje armáda, že?
Armáda je jen malá část.
Hej, britská armáda se blíží.
Jsme armáda Církve Ježíše Krista. Posledních svatých.
Jsme armáda církve!. Ježíše Krista, svatých posledních dnů.
My jsme armáda církve Ježíše KRISTA!
Armáda?
Nejspíš soukromá armáda ArmsTechu.
Selenitská armáda je pronásleduje.
Druhý den ráno obsadila Rudá Armáda město.
Naše armáda přinesla mír a pořádek!
Armáda a Národní garda pomohou.
víte, že armáda je před otřesnou porážkou?
Corneliina armáda je opravdu úžasná.
Vítězná armáda generála Parkera postupuje.
Budeme žádat, aby armáda přešla pod velení prezidenta Boona.
Potom naše slavná a neotřesitelná armáda, starý, hrdý pilíř našeho lidu, který je stejně hrdý na svoje tradice, zmocní politického vedení a Strany.
Bohužel. Armáda ustupuje.
Armáda mi sebrala koně.
Celá armáda je zavšivená a průjem.
Mexická armáda potřebuje důstojníky.
Armáda opustila Truro před třemi týdny.
Armáda samozřejmě nad vámi nemá žádnou pravomoc, pánové. Jestli si myslíte, že vykonání cesty je nebezpečné.
Armáda nemá právo nechat veřejné místo, jako je toto, bez ochrany.
Vypadá to, že armáda plné ruce práce, pane.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Reforma armády uvízla na mrtvém bodě.
Ano, 8. květen 1945 byl dnem osvobození, k němuž rozhodující měrou přispěla sovětská armáda.
Turecká armáda udržovala ve věci mlčení a neobvykle jen přihlížela průběhu civilního politického procesu.
Ve skutečnosti ona údajně islamistická strana dokázala obratně vyjednávat s neústupnými USA, radit se s tureckou armádou a prezidentem a předávat informace veřejnosti a parlamentu.
Tento posun ve strategické roli Turecka by také mohl dát vzniknout nové vnitrostátní rovnováze mezi armádou a silami, jež se snaží prosadit reformu.
Nebylo by jednodussí, kdyby společný trh, měna, zahraniční politika, armáda a řada dalsích věcí byly řízeny celoevropsky a o zbytek se postaraly mnohem smysluplnějsí lokální jednotky?
Dovolit opiovým překupníkům beztrestně jednat znamená nechávat jim volnou ruku pro získávání peněz na zaplacení zbraní a bojovníků, kteří vedou konflikt s afghánskou armádou a silami NATO.
Jednotky NATO by měly dostat zelenou ohledně pomoci afghánské armádě bojovat proti opiu - ničit heroinové laboratoře, rozpouštět opiové bazary, útočit na opiové konvoje a pohánět velkoobchodníky před soud.
Přesto by každý, kdo se snaží předvídat Šaronovo budoucí chování, měl mít na paměti, že na rozdíl od Begina a Šamira pochází Šaron z armády a že pro něj není rozhodující ideologie, nýbrž bezpečnost.
O dvanáct let později již premiér Polska nepotřebuje opožděný telefonát od armády, aby se dozvěděl, že v Iráku zuří válka.
jsem nebyl rebelem, ale velitelem ugandské armády.
I když jsem jako dítě kdysi věrně bojoval v Museveniho armádě, dnes jsem byl dospělý a navíc kritik, a tak dal zatknout také.
Děti - bezmocné politicky i ekonomicky - se domnívají, že se v životě dokáží prosadit jen tehdy, když vstoupí do armády.
Z těch, co zůstali, zastává většina vysoké posty v ugandské armádě a několik jich je v politice.
Irácká armáda na tento úkol nestačí a milice podporované Íránem situaci jen zhoršují.
O několik měsíců později veřejně podpořil skupinu mladých důstojníků, kteří volali po reformě v armádě a po odstranění generála Military, tehdejšího ministra obrany a podezřelého ze spolupráce se sovětskou KGB.
Na druhé straně i mnozí politikové však straní Stanculescovi; jsou mezi nimi např. současný ministr obrany Victor Babiuc, bývalý prezident Ion Illiescu a většina vysokých důstojníků rumunské armády.
Mnozí důstojníci rumunské armády nejsou nadšeni názorem, že by vojáci měli být souzeni za zločiny spáchané v obraně zmírajícího komunistického režimu.
jsem nebyl rebelem, ale velitelem ugandské armády. Byl jsem vysílán na vojenská cvičení na Kubu, do Libye a Severní Koreje.
Důležitým a zásadním faktorem je jazyk a v Izraeli armáda, zatímco v Americe sdílené sekulární přesvědčení stále zosobují hodnoty ztělesňované ústavou.

Možná hledáte...