čeština | angličtina | němčina | ruština

arzenál čeština

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako arzenál?

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje arzenál?

arzenál · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá arzenál?

Citáty z filmových titulků

Mají tady hotový arzenál.
Celá tahle doktrína totálního zničení, nesmylné hromadění bomb, když nyní máme arzenál.
Kromě toho mají arzenál mečů a nožů.
Ten arzenál nepotřebuješ.
Radarové a infracervené detekcní zarízení na palube letounu umocnuje zbranový arzenál rízený mozkem.
Odhalí náš nukleární arzenál před celým světem a srazí nás na kolena.
Než jsme se stáhli, zkusili jsme ten arzenál zničit, ale bohužel jsme selhali.
Ale ten arzenál prostě musí být zničen, to stojí, co to stojí. A potřebujeme vaši pomoc.
Minos, arzenál svobody.
Máme na povel dva mimořádně mocné a ničivé arzenály.
Je tady celý arzenál.
Potřebuju aspoň tucet dalších automatických pušek, abych vybudoval arzenál svých snů.
Arzenál našich snů.
Kóta 708 je solidní arzenál japonského dělostřelectva, minometů a kulometů.
Kde je odpovědnost těch amerických průmyslníků, kteří pomohli Hitlerovi znovu vybudovat jeho arzenál, a profitovali z toho?
Mají celý arzenál zbraní.
Zůstali jsme naživu díky tomu, že jsme vybudovali arzenál a udrželi mír, protože máme co do činění s nepřítelem, který , že bychom ten arzenál použili.
A celý tenhle arzenál. - Časy jsou zlé, pane.
Určitě máte dost zbraní, abyste ho zastavili? - Náš arzenál zastaví i slona.
Radarové a infračervené detekční zařízení na palubě letounu umocňuje zbraňový arzenál řízený mozkem.
Ruský arzenál.
Co máš za arzenál?
Mají tady celej zasranej arzenál.
Na co ten arzenál?
Arzenál Johnnyho Wonga, je v.
A kde je Johnnyho arzenál?
Kriste, vidíš ten arzenál?
Nejdůležitější teď bude rozšířit náš arzenál a začít s výcvikem těch, kteří mohou bojovat.
Mají slušnej arzenál a neváhají ho použít.
Musíš mít pěkně dojebanou karmu, když potřebuješ takovej arzenál.
Jejich plášť chrání regenerativní silová pole a jejich arzenál tvoří 1000 plazmových torpéd.
Pěknej arzenál co si skládáte.
Mohli jsme jen přihlížet, jak naši vůdcové používají svůj nejlepší arzenál, aby je zničili.
Shlubb a Klump měli zbrojní arzenál.
Jsou dobře financování a mají k dispozici arzenál zbraní.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Namísto toho doposud tvrdí, že jaderné zbraně jsou nezbytné pro jejich bezpečnost, a vytrvale modernizují své jaderné arzenály.
Zpráva navíc navrhuje deklaraci těchto států, že jediným účelem jaderných zbraní je odrazovat ostatní od jejich použití, doplněnou povinností své arzenály nerozšiřovat.
Některé si přejí jednání o jaderném odzbrojení, jiné chtějí zakázat výrobu štěpných materiálů pro zbrojní účely a ještě jiné trvají na tom, že taková úmluva by se měla vztahovat i na existující arzenál.
Ve východní Asii se jaderně vyzbrojila Severní Korea a chystá se rozšířit svůj arzenál o celou novou třídu uranových bomb.
Zdálo se, že společný arzenál intervencionistických nástrojů členských zemí - záruky za vklady, rekapitalizace bank, záruky za mezibankovní půjčky a nákupy toxických aktiv - propůjčuje důvěryhodnost představě evropské jednoty.
Další možností by bylo vynést izraelský jaderný arzenál na světlo úplně.
Nedokážou-li však Rusko a USA překonat starý zvyk vzájemné podezíravosti, pak budou zbývající - a stále docela silné - jaderné arzenály dál sloužit jako prostředek odstrašení a sebeodstrašení.
USA zřizovala v celé oblasti vojenské základny a po opakovaných nezdařených operacích CIA se obrovské arzenály dostaly do rukou násilných nepřátel USA a Evropy.
Prezidenti Ruské federace a Spojených států, zemí vlastnících největší jaderné arzenály, si to uvědomují.
Poslední pětileté hodnotící konference Organizace spojených národů se v roce 2005 nezúčastnili pouze Izrael, Indie, Pákistán a Severní Korea - první tři země již mají rozvinutý jaderný arzenál, zatímco u čtvrté je tento arzenál v zárodku.
Vzhledem k tomu, že Amerika respektuje jen silné partnery, Rusko bude modernizovat ty složky svých národních sil, jež jej staví na úroveň srovnatelnou s USA, tedy zejména svůj jaderný arzenál.
Obě strany se každopádně přesvědčovaly, že ta druhá představuje existenční hrozbu, a obě budovaly kolosální arzenály, aby si zajistily bezpečnost.
Ruští představitelé navíc žádají, aby i další jaderné státy přijaly srovnatelná omezení vlastních arzenálů TNW.
Přesvědčit však tyto státy, aby se podílely na jednáních o snížení počtu zbraní, natož aby akceptovaly nová omezení jejich poměrně malých jaderných arzenálů, by však bylo obtížné.
Obama však také , že chtějí-li stávající jaderné státy, aby jiné země akceptovaly tvrdší restrikce, budou muset samy omezit své jaderné arzenály.
První je spoléhat na odstrašování a smířit se s Íránem, který malý jaderný arzenál nebo si jej dokáže během krátké doby sestavit.
Obama a ruský prezident Dmitrij Medveděv se dohodli na snížení svých strategických arzenálů tak, že každému zbude 1550 zbraní - mnohem víc než tisícovka, na kterou pomýšlel Obama, ale přesto se jedná o obrovský pokrok, který by mohl vyvolat další snížení.
Patová situace koneckonců zlověstné důsledky pro mezinárodní bezpečnost; čím déle přetrvává, tím závažnější je jaderná hrozba - v podobě stávajících arzenálů, šíření těchto zbraní a jejich možného přesunu do rukou teroristů.
Totéž platí pro evropskou snahu znovu vybudovat vztahy s Íránem či pro společnou iniciativu investovat do pomoci Rusku zlikvidovat jeho obrovský arzenál zastaralých jaderných a chemických zbraní, které by se mohly dostat do nepovolaných rukou.
Samozřejmě bylo dobře známo, že Hizballáh - který je z dobrých důvodů pokládán za teroristickou organizaci - hromadí arzenál raket Kaťuša a také řízených střel s delším doletem.
Rusko disponovalo obrovskou silou, ale jeho arzenál mu nedokázal zajistit moc nad USA.
Zbraně by měly být využity jako pomoc pro zachování nezávislosti všech států, nikoliv pro imperiální rozrůstání, a jejich arzenál by se měl snižovat, nakolik to jen politické okolnosti dovolí.
Povinnost omezovat jaderný arzenál stanovenou v článku 6 nelze vykládat jako požadavek okamžitého odzbrojení, jestliže by tento krok nezvýšil stabilitu.
Čína by mohla být ochotna přistoupit na jednostranný, ale vymahatelný závazek, že nerozšíří svůj jaderný arzenál pod podmínkou, že Rusko a USA své arzenály dále zeštíhlí.

Možná hledáte...