čeština | angličtina | němčina | ruština

exekutivní čeština

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje exekutivní?

exekutivní · přídavné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá exekutivní?

Citáty z filmových titulků

Všude kde byl nutný exekutivní zásah, zasahovala skupina 2.
Nejvyšší soud dnes rozhodl, že prezidentův požadavek na exekutivní privilegia nemůže být použit v kriminálních případech a všechny pásky musí být vydány.
Ahoj, jak se máš? - Torgův exekutivní prášek. - Použité erekce.
Jen si pravidelně berte exekutivní čípek.
Cover příběhy, produkční dohody, exekutivní produkční zásluhy.
Dostanete celoživotní exekutivní status, setkáte se s hlavním pilotem, Maynardem Finchem.
Bylo to exekutivní memorandum v manuálech starších examinátorů.
Dick Bissell ve Společnosti vytváří nový potenciál s názvem Exekutivní akce.
Vaši oblíbenou, generále, Torgův exekutivní prášek!
Povídám. Cover příběhy, produkční dohody, exekutivní produkční zásluhy.
Není to exekutivní rozhodnutí.
Exekutivní víceprezidentka korporační strategie.
mám taky exekutivní pravomoci.
Máme lidi ve vládě, kteří vyhrožují stanným právem, aby. se dostali k Exekutivní pobočce proti Kongresu.
To je, um, exekutivní výbor.
Zabíráme dvě patra v Drydenově budově. exekutivní místnost v 28. patře a 27. patro, kde pracuje většina společníků a podpůrných zaměstnanců.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dnešní EU podobně jako tehdejší čerstvě nezávislé USA postrádá efektivní a pravomocemi vybavenou exekutivní větev schopnou řešit současnou hospodářskou krizi.
Do věci se vměšují potyčky s NATO o pravomoci, stejně jako rivalita mezi unijní exekutivní Komisí a Radou složenou ze zástupců členských zemí.
Integrace zákonodárné a exekutivní složky ale zaostává, a byť si Evropa vytvořila post prezidenta a hlavního představitele pro zahraniční vztahy, zahraniční a obranná politika zůstává integrovaná jen zčásti.
Akcionáři sdružení v penzijních, investičních a hedgeových fondech mohou vyvíjet na firmy značný tlak, aby vyplácely dividendy, a k exekutivní podpoře jimi preferované politiky využívají systém bonusů vázaných na výkon.
Kromě toho by vykonávalo obvyklé exekutivní povinnosti související s dohledem a regulací finančního sektoru EU.

Možná hledáte...