jéje | jez | jež | jev
OSOBNÍ ZÁJMENO ona PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENO její

její čeština

Význam její význam

Co znamená její?

její

přivlastňuje osobě nebo věci rodu ženského, která vyplývá z kontextu  V dálce je vesnice a na jejím okraji stojí malá chajda.

Synonyma její synonyma

Která slova mají podobný význam jako její?

její čeština » čeština

jeho jejich

Skloňování její skloňování

Jak se skloňuje její?

její · přivlastňovací zájmeno

+
++

Příklady její příklady

Jak se používá její?

Jednoduché věty

To je její dům.
Její oči byly plné slz.
Její činy i slova jsou vždy čestné.
Její dům stojí u moře.
Její neustálé žvanění mě rozčiluje.
Miluje její děti.
Volnost je tak důležitá, že nemůžeme nikdy dostatečně zdůraznit její význam.
Poezie je krajně abstraktní záležitost a proto si právem děláme starosti o její budoucnost ve světě ovládaném obrázky, které skutečnost zrcadlí analogicky.
Její dcera je zdravotní sestra.
Její odpověď byla nepochopitelná.
Co myslíš, najdeme její dům?
Nejradši má její nejstarší dceru.
Byl zaujat její krásou.
Svět je kniha, a ti, kdo necestují, čtou jen jednu její stránku.
Nesmíš zneužít její nevinnosti.
Kdybych byl znal její adresu, byl bych ji mohl navštívit.
Jana nosila stejnou stuhu jako její matka.
Jana měla na sobě stejnou stužku, jakou nosívala její matka.
Nikdo si nevšiml její absence.
Její šedé vlasy ji dělají starší, než ve skutečnosti je.
Zkusil přilákat její pozornost.
Vábil ho její úsměv.
Její starší sestra se minulý měsíc vdala.
On ukradl její hodinky.
Její kůže je bílá jako sníh.
Její muž je obvykle opilý.
Chtěla, aby se postaral o její rodiče.
Její otec je Japonec.
Její otec je lékař?
Takhle mluvit je pod její úroveň.
Její nohy jsou dlouhé.
Její manžel ji vyděsil k smrti.
Její smrtelná bledost je důsledek dlouhé nemoci.
Když byli její sousedé nemocní, poprosila lékaře, aby jim dali léky.
Nedávej mu její adresu.
Když její manžel zemřel, cítila se jako kdyby chtěla spáchat sebevraždu.
Vypadá jako její teta.
Dostal jsi její dopis?
Její otec je známý lékař.

Citáty z filmových titulků

Už i Cornelie pochopila, že se její šance na vítězství zmenšují.
Její Veličenstvo Cornelie je bojovník.
To je. její máma?
Budeš se účastnit její aktuální operace.
Jelikož tam byla Její Výsost neoficiálně, není její jméno na seznamu.
Její Výsost Cornelie je člověk, který značně odlišuje Brity od ostatních.
Musíme jim dokázat, že i honorovaný Brit je plnohodnotný člověk. Vy jste její otec?
Její existence byla zřejmě někomu trnem v oku.
Vypadá to, že její tělo je pěkně slabé.
Její chůze zněla nějak divně.
Je tu více-guvernérka, Její Výsost třetí princezna!
S ohledem na to, že Její Výsost byla ještě nedávno před oznámením tohoto radikálního plánu studentka, nemůžeme popírat tento fakt, který měl jistě vliv na její rozhodnutí.
Její rodiče musí být vzteklouni.
Její máma zemřela a otec utekl s jinou ženou.
Pusť její ruku!
Řekl jsem, abys pustil její ruku.
Tvá kamarádka je zajímavá. Její jméno vypadá jen jako iniciály.
A co Anglie, jejíž teritoriální ambice byly omezeny na Francii a její jeden velký ekonomický nápad byl prodávat vlnu Italům?
Srovnejme to s Čínou, s její monolitickou říší.
Jenom si říkám, co je teď s její postelí?
Můj bože, podívejte se na její paži.
Podívejte na její paži.
Je ta její historka pravdivá?
Pravda. Popravdě, ta její pravda není zase tak důležitá. Pak. opravdu si myslíte, že tenhle plán vyjde?
Určitě její tělo brzo najdou.
Získej její srdce.
Co chce magistrátova matka na oplátku za její tělo?
Tato příčka. podpírající tělo biwy. i jako její srdce.
Já jsem její jediná rodina.
To byla její první chyba.
Její rodiče, ruští imigranti, ji ve 14 vyhnali z domu.
I tvoje oblečení potřebuje její poslední souhlas.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Když jsem v roce 1977 působil v administrativě prezidenta Jimmyho Cartera na ministerstvu zahraničí, byl jsem vyslán do Indie, abych její vedoucí činitele odradil od vývoje jaderné bomby.
Pokud je nám známo, její představitelé zatím drží slovo.
Země, které NPT nikdy nepodepsaly, samozřejmě její pravidla opakovaně porušují nebo obcházejí.
Práce na její obrodě mají začít právě teď a kompletní projekt má být hotový v roce 2013.
Zároveň ovšem poznamenal, že druhová pestrost v regionu je masivně ohrožena, přičemž její ochrana je přinejlepším slabá.
Ta je v rozháraném stavu a její vládcové to vědí.
Její lidé se stali mocnými, arogantními a nesmírně bohatými.
Její nejvyšší činitelé budou kázat nacionalismus a věřit ve vlastní univerzální kompetentnost jakožto protiklad profesionalismu a korporativismu na způsob KGB.
Její přerozdělovací efekt je v důsledku toho skromný.
Její růst přiživovala mimořádně rychlá strukturální transformace zaměřená na stále důmyslnější průmyslové zboží.
Neformální a neoficiální důvody její nečinnosti, které prosákly ven z úřadu, se dají rozdělit do dvou částí.
Její rodiče, čínští přistěhovalci, byli inženýři a podněcovali ji, aby si našla nějakou bezpečnou a prestižní kariéru. Suzanne tedy po studiích nastoupila do jedné newyorské investiční banky.
Jugoslávie zplodila Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a Makedonii a zanedlouho možná z její půdy vzejdou samostatné Kosovo a Černá Hora.
Další povzbuzení může přinést nedávné rozhodnutí Ameriky, že sáhne na své strategické zásoby ropy s cílem srazit její ceny.
Její ekonomika uprostřed celosvětové recese stále pádila vpřed.
To neznamená, že ekonomické pojetí politiky je Číňanům naprosto cizí - nebo že demokratický Západ nezná její náboženské pojetí.

Možná hledáte...