čeština | angličtina | němčina | ruština
činka | hlinka | pinka | Inka

Český výkladový slovník

Co znamená linka?

linka

přímá tenká čára odlišné barvy nanesená na ploše  Potřeboval bych dva sešity s linkami. pravidelná trasa dopravního prostředku hromadné dopravy  Autobusová linka č. 5 jezdí od nádraží k nemocnici. telekomunikační spojení, zejména pomocí drátů  Již v roce 1895 byla na ostrov zavedena telegrafní linka. větev telefonního vedení, zejména od místní ústředny  Informace o změnách v telefonním seznamu podává spojovatelka na lince 1234. soubor technologických zařízení pro sériovou výrobu či úpravu výrobků  V hale byla instalována nová montážní linka. podlouhlý pracovní stůl, zejména v kuchyni

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje linka?

linka · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...