čeština | angličtina | němčina | ruština

modelovat čeština

Synonyma modelovat synonyma

Která slova mají podobný význam jako modelovat?

modelovat čeština » čeština

vymodelovat ztvárnit vytvarovat simulovat napodobovat hníst

Časování modelovat časování

Jak se časuje modelovat?

modelovat · sloveso

Příklady modelovat příklady

Jak se používá modelovat?

Citáty z filmových titulků

Příště budu bádat a vy budete modelovat, monsieur inspektore.
Uklidit chatky. - Modelovat z hrnčířské hlíny.
Jestli byste mi taky mohl říct, proč to toho muže opakovaně nutilo kreslit. a modelovat tu samou tvář a proč v tom stále pokračuje.
Samozřejmě je nemůžu celé modelovat.
Měli je modelovat na Helžiných prsou, dostali bychom víc pití!
Modelovat z hrnčířské hlíny.
Nemůžu jít radši něco modelovat?
L bude modelovat kalhotky a vesty.
Tvoření občanských armád, je na jednu stranu. je to. nechutné, protože to, co děláte, je dostat mladé lidi a modelovat jejich duše.
Potřebujete svůj sňatek modelovat podle perfektního vzoru, jako.
Pro Malika to znamená modelovat sochu Líziny hlavy.
Modelovat ji, jak se chovat.
Pošlu ti fotku, podle které to můžeš modelovat.
Vyhodíte to, padá to opět na zem, padá to k zemi znovu, pozorujete zákonitosti v přírodě, drobné, malé zákonitosti, a snažíte se je vysvětlit, modelovat a porozumět jim.
Samozřejmě je nemůžu celé modelovat. Na to někoho máme.
Můžete to modelovat, můžete to počítat, ale na konci, je to doopravdy založeno na praxi a zkušenostech.
Bylo to jen. dobrá věda, aby vás modelovat na někoho. reálné.
A se jednoho dne vzbudila a uvědomila si, že neumím malovat nebo modelovat nebo kreslit.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Tyto instituce by se daly modelovat podle fiskálních rad vytvořených před několika lety ve všech členských zemích za účelem hodnocení plánů národních vlád v oblasti veřejných financí.
Budeme-li modelovat čich v lokálním měřítku, můžeme vysledovat, jak nosní neurony reagují s pachovými částicemi a vysílají přes síť jiných neuronů signály do mozku.
Úkolem pro biomedicínský a výpočetní výzkum je modelovat dynamiku mezi rozmanitými procesy na úrovni celých systémů.

Možná hledáte...