DOKONAVÝ VID udivit NEDOKONAVÝ VID udivovat

udivit čeština

Synonyma udivit synonyma

Která slova mají podobný význam jako udivit?

Časování udivit časování

Jak se časuje udivit?

udivit · sloveso

Příklady udivit příklady

Jak se používá udivit?

Citáty z filmových titulků

Tomu nevěřím! - Mě už nemůže nic udivit!
Chtějí udivit.
To vás může udivit.
Mě už nemůže nic udivit!
To by tě mělo udivit.
To, co ti ukážu, tě může trochu udivit.
Vás Greenovy to může udivit, ale hodně z nás dokáže myslet samostatně.
Někoho by mohlo udivit, že člověk vašeho postavení navštěvoval takový podnik.
Jestli je láska lehkomyslná a bezhlavá zároveň, asi by nás nemělo udivit, když převrátí svět vzhůru nohama.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pozorovatele zvenčí by nicméně mohla udivit závažnost připisovaná možnosti, že by dekádu trvající boom mohl postihnout skutečný zvrat, následovaný vážnými propady.
Nemělo by nás udivit, jestliže se jednou někdo konečně pokusí poupravit obsah pornografie tak, aby zneužil kulturních sklonů Američanů ve prospěch jiných produktů, cílů, či dokonce politických kandidátů.

Možná hledáte...