udiveně čeština

Příklady udiveně příklady

Jak se používá udiveně?

Citáty z filmových titulků

Netvařte se tak udiveně, kapitáne.
A nekoukej na mě tak udiveně, když po tobě něco chci.
A Matylda udiveně zjišťovala, že život může být zábava.
Netvař se tak udiveně.
Netvařte se tak udiveně.
Paní Voglerová je herečka, jak víte, a hrála Elektru, uprostřed hry se najednou odmlčela a jakoby udiveně se rozhlédla kolem sebe.
Netvařte se tak udiveně, kapitáne. Jistěže jste.
A Matylda udiveně zjišťovala, že životmuže býtzábava.
Vypadáš udiveně.
Udiveně jsem zamrkala.
Vypadáš trochu udiveně.
Trochu víc udiveně.
Netváříte se vůbec udiveně!
Možná zařídí, abych vypadal mladistvě a zároveň udiveně.
No, netvařte se tak udiveně.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

To úplně stačí na to, aby udiveně kroutili hlavou i cynici.

Možná hledáte...