udržení čeština

Synonyma udržení synonyma

Která slova mají podobný význam jako udržení?

udržení čeština » čeština

správa

Skloňování udržení skloňování

Jak se skloňuje udržení?

udržení · podstatné jméno

+
++

Příklady udržení příklady

Jak se používá udržení?

Citáty z filmových titulků

Když se z toho dostal, nebyl k udržení.
To je nutné pro udržení manželství. proto, aby se člověku nezošklivili všechny ty povinnosti a..
Plukovníku, plně rozumím vaší hrdosti na udržení pozic. a protože je to jediná pozice, kterou Angličané ještě drží. dokážu pochopit, jak si na tom zakládáte.
Byly vytvořeny plány pro udržení pořádku a ochranu životů a majetku.
Bylo rozhodnuto, že vás doprovodím k planetě První federace, která má podmínky pro udržení vaší formy života.
Zdá se, že jsme neuspěli v udržení pořádku v městě.
Vojenský velitel jmenovaný prezidentem bude mít plnou moc ke splnění podmínek kapitulace a udržení zákona a pořádku.,.dokud vláda neobnoví svoji normální činnost.
Poldové je používají k udržení klidu při státních návštěvách.
Zdá se, že o nich policie ví a využívá je k udržení pořádku během státních návštěv.
Pro udržení vyrovnanosti musíš mít chuť cestovat. Jinak se zhroutíš.
Nechávají tam vodu pár dní na udržení hladiny v novém jezeře.
Jistě, jsou potřební pro udržení zdraví.
Muži poručíka Danteho mají největší úspěch v udržení Cylonů,které jsou následkem neustálých výletů Troje a Dillona.
Nejsem k udržení, abych službičkou nepomohla, když se mají za sebe dostat dva ve vší počestnosti.
Já vím, že je obrovský šok pro tebe, co se tu stalo. a udržení tohoto místa očekávalo se, že vyhrajeme.
Za udržení jeho důvěry to stojí.
A kdokoliv, kdo nebude bojovat v tomto vojsku, bude přispívat na jeho udržení.
Boxování je na udržení morálky to nejlepší.
Hospodářský kurz je nezbytný k udržení stabílní sítuace a veřejné fínance se ubráníly ínflací. Paní Verdazová a paní Paillaudová do vozu pana Bressona.
Kde máte odvahu. obětovat svůj život. pro udržení těžkého vozu, právě teď?
Pro udržení míru a klidu to udělám.
K udržení vetřelce za těmito dveřmi by bylo zapotřebí množství energie.
Nezatěžujte si život starostmi o jídlo, které jíte, o své tělo nebo oděv, který máte. Cožpak nemají pokrmy sloužit k udržení života?
Víte, existuje důkaz, že strava z chlebovníku stačí k udržení života.
Je jasné, že pokud Rusové udeří, budeme potřebovat disciplinované vojáky v obydlených oblastech pro udržení pořádku a zabránění naprostému chaosu.
Oblek na udržení hustoty atmosféry, abych byl přesný.
K udržení této orbity jsme příliš nízko v atmosféře, kapitáne.
Společnost Con Edison opět zavedla opatření k udržení generovaného výkonu.
Pro udržení vyrovnanosti musíš mít chuť cestovat.
Na Pharosu měli otroky k udržení signálních ohňů.
Všichni říkali - myslím, že to od nich bylo moc hezké - že k udržení morálky je hrozně důležitý pocit, že přiletí na planetu, kde je slušně ostříhají a kde budou čisté telefony.
Řada datových vyjádření pro udržení náboje VNE ve vzájemném souladu.
Atmosféra jen částečná, převažují kraylonové plyny, písek, velmi silné větry. Neschopno pro udržení životních forem.
Pro udržení nezkažené společnosti, říkám, lynčujte toho malého Žida.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jinak budou přetrvávat spekulace o státním dluhu členských zemí, což bude držet náklady na půjčky na úrovni neslučitelné s podmínkami potřebnými k udržení hospodářského zotavení.
Ghana rozhodně potřebuje hospodářský rozvoj, neboť materiálního bohatství je potřeba ke zlepšení zdraví, zajištění vzdělání a udržení demokracie.
Má-li dojít k zabrání a udržení území, je zapotřebí výrazná vojenská složka.
Udržení regionálních mocenských rovnováh a utlumení lokálních snah měnit hranice s použitím síly představují pro mnohé země (i když ne pro všechny) veřejný statek.
Podobně i udržení otevřených globálních trhů je nezbytnou (ne však dostatečnou) podmínkou pro snížení chudoby v málo rozvinutých zemích, přestože z toho současně mají prospěch i USA.
Udržení této vlády v úřadu se tedy nyní stalo strategickou prioritou Íránu, zejména když už je jasné, že naděje USA na využívání Iráku jako stálé vojenské základny jsou pasé.
Půjčovaly si peníze a nechávaly je pracovat na udržení vlastní ziskovosti.
Pochopení faktu, že stažení z obydlených míst, a tedy ukončení násilného držení jiných lidí pod permanentní okupací, je nezbytné pro udržení židovské podstaty Izraele, Vás dva zcela zřetelně přivedlo do středobodu izraelského myšlení.
Účinné omezení velikosti bank zavedly už bankovní reformy ve 30. letech minulého století a snaha o udržení těchto restrikcí se projevila i v Riegleho-Nealově zákoně z roku 1994.
Namísto toho se jako hlavní důvody ukázaly osobní nezávislost, udržení kontroly a snaha nestát se přítěží rodiny, přátel či ošetřovatelů.
Nenazrál čas začít stavět základy pro udržení budoucího růstu, zejména v chudších regionech, které ještě nezískaly podíl na dnešní prosperitě?
Součástí řešení proto budou muset být pobídky zaměřené přímo na udržení zaměstnanosti.
Záložní zdroj napájení, který je nezbytný pro udržení základních bezpečnostních funkcí, jako je chlazení reaktorů a vyhořelých palivových tyčí, nebyl ve Fukušimě dostatečně chráněný.
Jakmile se gen přenese na divoce rostoucí příbuzné rostliny, začne působit silný selektivní tlak na jeho udržení, pokud je daný herbicid využíván, což ztíží kontrolu nad divoce rostoucími plevelovitými příbuznými rostlinami.
Rozvoj potrvá dlouho a mezinárodní společenství potřebuje prověřit dokonalejší způsoby, jak zajistit, že se pomoc opravdu dostane k chudým - prozíravost i zájem na udržení měkké síly nicméně velí, aby se USA postavily do čela.
Irácké síly ohlupované propagandou a režim, který je na všem úrovních spoluodpovědný za Saddámovy zločiny, nebudou bojovat za udržení dobytého území (jako tomu bylo ve válce v Perském zálivu roku 1991), ale budou bránit svou vlast.
Na pokračující úsilí Libérie o zajištění míru, udržení stability a zahájení hospodářské a sociální transformace by měl panel pohlížet jako na vzor úspěšného přerodu po konfliktu.
Evropa by se však měla rozhodněji vydat tímto směrem. Jinak budou přetrvávat spekulace o státním dluhu členských zemí, což bude držet náklady na půjčky na úrovni neslučitelné s podmínkami potřebnými k udržení hospodářského zotavení.
Washingtonský konsensus vychází z otázky, jak velký rozpočtový přebytek je zapotřebí k udržení zadluženosti v mezích; čím vyšší jsou úrokové sazby, tím větší musí být přebytek.
Bushovým cílem však nebylo udržení silné ekonomiky, nýbrž prosazení daňové agendy, která přesunula zátěž směrem od těch, kteří ji mohli nejsnáze unést.

Možná hledáte...