DOKONAVÝ VID udržet NEDOKONAVÝ VID udržovat

udržovat čeština

Význam udržovat význam

Co znamená udržovat?

udržovat

zachovávat určitý stav  Děj knihy čtenáře udržuje v napětí. provádět údržbu  Všechny pohyblivé části strojů je nutno mazat a dobře udržovat.

Synonyma udržovat synonyma

Která slova mají podobný význam jako udržovat?

Časování udržovat časování

Jak se časuje udržovat?

udržovat · sloveso

Příklady udržovat příklady

Jak se používá udržovat?

Jednoduché věty

Musíš svůj pokoj udržovat v čistotě.
Tom s Mary se snažili udržovat svůj vztah v tajnosti.
Lidé mají v obchodech nařízeno od sebe udržovat dvoumetrový odstup.

Citáty z filmových titulků

Ne, vlastně. Joe, nemohu si dovolit ho udržovat.
Kemp stojí jeden dolar za týden, ale můžete tu pracovat,. vynášet odpadky, udržovat kemp čistý, takové věci.
Bude dobré s ním udržovat kontakt. Děkuji, pane.
Chucku, když jste mladý, je snadné udržovat plamének naděje.
Udržovat se ve formě. Mám ti říct, abys toho nechal.
Udržovat tu oheň, dokud se tě ten hezoun nenabaží a nevykopne tě zpátky?
Ty tu máš udržovat pořádek.
Budeme ho udržovat stále mladé, vy a já, hm?
Moc dlouho už tenhle kurs udržovat nemůžeme.
Nic proti jezdectví, pomáhá to udržovat figuru.
Hej Tome, počkej chvilku, to chceš udržovat pořád takový tempo?
Je potřeba být přáteli. a zároveň si udržovat odstup.
Raoul se snažil udržovat konverzaci.
Za těchto okolností, je vaší povinností, udržovat se ve formě pro akci.
Konečně, musím si udržovat odstup.
Mám v povaze udržovat se dál od bacilů malárie.
Joe, nemohu si dovolit ho udržovat.
Bude dobré s ním udržovat kontakt.
Já jsem Pán, já řídím, vy musíte pracovat a policie musí udržovat pořádek.
Mezitím, doufám, že budeme udržovat kontakt korespondenčně.
Je dobré udržovat se ve formě.
Snaž se udržovat spojení.
Udržovat se ve formě.
Udržovat pořádek je taky důležitý.
Musím si udržovat náladu.
To píšou tady v knize, že je to druh ochrnutí. Krevní cesty. Člověk by měl užívat horké obklady, udržovat cirkulaci.
Máš udržovat pořádek v ulicích Říma!
Udržovat v knížectví pořádek.
A co ten článek, co jsi četla minulý měsíc o tom, že je zdravější udržovat cukr v krvi na nízké úrovni?
Musím udržovat morálku, víte.
Ale je lepší udržovat čepel čistou, jedině pak zůstane ostrá.
Mám dost toho se udržovat fit.
V pochybách se vždy snažím udržovat víru, sestro Bertho.
Udržovat pozici.
Udržovat vás naživu není logické.
Mužstvo, udržovat pohotovost.
Mám udržovat kurz?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Vojáci nemohou udržovat mír mezi zoufale hladovými lidmi.
Má-li se Dreamliner vznést, vystoupat a udržovat stabilní výšku, nestačí, aby se pohyboval vpřed.
Konkrétně USA nedostatečně investují do tří hlavních oblastí, které zemím pomáhají vytvářet a udržovat pracovní místa s vysokými mzdami: do dovedností a odborné přípravy, infrastruktury a výzkumu a vývoje.
Ideologický dohled Ústředního oddělení propagandy lze udržovat pouze prostřednictvím interních oznámení a telefonátů, jimiž se všeobecně pohrdá.
Podobně jako lesy poskytují také korálové útesy řadu různých služeb - včetně cestovního ruchu a rybích sádek, které pomáhají udržovat komerční rybolov - a mají i vnitřní hodnotu pro lidi.
Nízké úrokové sazby pomáhají udržovat v rozumných mezích náklady na tuto sterilizaci na státní úrovni a snižovat je na podnikové úrovni - opět na úkor domácností.
Jde o umění udržovat rovnováhu a je třeba neustále reagovat na hospodářské změny.
Výsledek tohoto zápasu bude mít značný dopad na to, zda se této obrovské zemi podaří stát se národem schopným udržovat skutečně konstruktivní a trvalé vztahy s okolním světem.
Rovněž peníze Světové banky a MMF pomáhaly udržovat Mobutua u moci.
Jak dlouho budou Spojené státy udržovat rozsáhlé nasazení vojsk v Iráku?
Bylo rovněž možné získat a udržovat si autoritu pomocí kolektivních mýtů, prosazovat svou vlastní cestu proti globálním trendům, obtěžovat sousedy navzdory výtkám mezinárodního společenství.
Jakmile bude dosaženo tohoto cíle, centrální banky se mohou obrátit ke snaze udržovat ekonomiku blízko plné zaměstnanosti.
A konečně, prvořadá pozornost by měla být věnována dovršení tvorby jednotného evropského trhu, kde má unie mocné právní nástroje otevírat trhy a udržovat konkurenci.
Souhlas súdánské vlády s rozmístěním smíšené mise Organizace spojených národů a Africké unie, jejímž cílem je udržovat v regionu mír, je samozřejmě vítaným vývojem.
Ačkoli zásluhy za tento pokrok jsou někdy připisovány nové ekonomice, pravé důvody jsou mnohem prozaičtější, a právě proto lze dnes tuto hnací sílu udržovat.
Neochota Číňanů ke spotřebě dala Američanům na mnoho let možnost stavět si nové domy za vypůjčené peníze a udržovat spotřebu na úrovni, již americká ekonomika nebyla schopná financovat ze svého.
K zajištění dělby práce nepotřebovaly vlády nic jiného než vymáhat majetková práva, udržovat mír a vybírat několik málo daní, z nichž poté financovaly omezený počet veřejných statků.
V Jižním Súdánu coby nejmladší zemi světa se během boje za nezávislost dařilo udržovat politickou jednotu napříč etnickými liniemi, avšak ta se letos zhroutila a změnila se v násilný konflikt.
Svobodný tisk, nezávislé soudnictví a pluralitní zákonodárný sbor naštěstí pomáhaly udržovat o těchto praktikách veřejnou debatu.
Tento údaj zahrnuje neefektivní proměnu fosilních paliv v elektřinu, přenosové ztráty, plýtvavé chování spotřebitelů nebo potřebu udržovat rezervy v zájmu prevence výpadků.

Možná hledáte...