udržování čeština

Synonyma udržování synonyma

Která slova mají podobný význam jako udržování?

udržování čeština » čeština

údržba vydržování usměrňování teploty termoregulace

Skloňování udržování skloňování

Jak se skloňuje udržování?

udržování · podstatné jméno

+
++

Příklady udržování příklady

Jak se používá udržování?

Citáty z filmových titulků

Výsledkem je udržování rovnováhy mezi Británií a ostatními zeměmi.
Bojím se, že jsem selhal při udržování pozornosti našeho obecenstva..
Činí nás zodpovědnými za udržování míru. Arabové nebudou držet mír, když připustíme další židovskou imigraci.
Tenhle muž zodpovídá za udržování pořádku v tomhle městě.
Ale udržování veřejného pořádku nevyžaduje těžké zbraně.
Systém udržování teploty skafandrů v provozu.
Vynalezl jsem léčbu alergie, která závisí na udržování nezvyklé a poměrně choulostivé psychologické rovnováhy.
Mám fotografii z banketu, který jste pro ně uspořádal jako poděkování za udržování pořádku při státní návštěvě.
Seženeme třeba i nějakou Mexičanku nebo Indiánku. na udržování teplý postele.
Proto je dobrý v udržování míru.
Udržování pořádku na mém hradě je jistě důležité.
Udržování při životě z důvodu, o kterých raději nechci ani přemýšlet.
Potřebujeme tu energii na udržování lékařských zařízení.
Plukovníku. nemůžeme vám již důvěřovat v udržování míru v Neo Tokyu.
Klasický případ udržování tajemství.
Velitel má svou vilu poblíž. Jeho žena zde plní svou roli v udržování řádného rodinného života jako v každém jiném městě s posádkou.
Palestina je britský mandát, kterým nás pověřila Liga národů. Činí nás zodpovědnými za udržování míru.
A co se týká udržování.
Seženeme třeba i nějakou Mexičanku nebo lndiánku. na udržování teplý postele.
Víš kolik nadšení a oddanosti je zapotřebí k udržování říše?
Seženeme třeba i nějakou Mexičanku nebo lndiánku na udržování teplý postele.
Trysky nastaveny na udržování polohy, pane.
Udržování pořádku je moje práce.
Šikovný způsob udržování disciplíny.
Vždycky jsem si myslel, že tradice jsou dobrá věc. a stojí za udržování.
Řekněte nám o udržování toku v obchodě.
Vynakládají spoustu peněz na obnovování starých kostí a udržování zřícenin.
Jde o udržování věcí v chodu, opravování poškozených částí.
Ally McNealová, členové poroty, jež posuzovala váš minulý případ, vás obvinili z udržování poměru s jejich předsedou.
Jak velkou námahu musíš vyvíjet na jeho udržování?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Udržování podhodnocené měny je výhodné v tom, že dotuje výrobu tohoto zboží, ale nevýhodné v tom, že zatěžuje domácí spotřebu - proto vytváří obchodní přebytek.
Zapojení USA do izraelsko-palestinského konfliktu se pravděpodobně omezí spíše na udržování statu quo než na snahu o celkové urovnání.
Stejně tak neexistují žádné známky, že by se americká ekonomická hegemonie začínala hroutit pod tíhou udržování jednostranné vojenské nadvlády.
Labouristický ekonomický model zase předpokládá udržování deficitu tak dlouho, jak dlouho je to potřeba, a dokonce i zvyšování vládních výdajů, pokud se zdá, že zotavení ochabuje.
Nová pravidla Basel tak umožňují vyžadovat od bank udržování takzvaného kontracyklického polštáře kapitálu navíc.
Naše těžce vydobyté vědecké poznání by se mělo využívat k propagaci lidského blahobytu, ochraně zranitelných a chudých, zachování křehkých ekosystémů Země a udržování víry v budoucí generace.
Ti, kdo přispívali k udržování apartheidu - a zejména ti, kdo nedodržovali sankce schválené OSN -, by měli být voláni k zodpovědnosti.
Společnost se pokusila předefinovat na normálnější finanční ústav, který se méně věnuje udržování dlouhodobých strategických podílů ve firmách.
Pokud by se například japonská centrální banka zavázala k jistému vývoji cílování na široký cenový index a k udržování úrokových sazeb na nízké úrovni, dokud daného cíle nedosáhne, ovlivnil by takový závazek chování investorů.
Závazek k udržování vývoje cílování cenové hladiny nad aktuální úroveň by signalizoval odhodlání ponechat nominální úrokové sazby nízko po jistý čas v budoucnosti i poté, co ceny opět začnou stoupat.
Podstatou finanční represe je však obvykle udržování úrokových sazeb pod přirozenou tržní úrovní ve prospěch dlužníků a na úkor střadatelů.
Zaměřit se na ceny aktiv podle ní znamená ignorovat roli - užitečnou pro všechny příjmové skupiny - měnové politiky Fedu při udržování růstu, a tím i při prevenci hrozby rozsáhlé deprese.
Kontrolní a rovnovážné mechanismy, které odbory zajišťují, jsou nezbytné na pracovišti, ale ještě důležitější roli hrají při udržování nezralých demokratických režimů.
A především si musíme uvědomit, že role státu přesahuje pouhé udržování vnější bezpečnosti a domácího práva a pořádku.
Díky zaplavení tamních ekonomik likviditou, udržování exportně orientovaných směnných kurzů a výdajům na přímé zaměstnávání pracovníků a zvyšování nabídky bezpečných spořicích nástrojů nemá velká recese ve východní Asii takovou hloubku jako jinde.
Lpění vlády na wej-wen, čili udržování stability, vedlo až k proměně Číny v jedinou významnou zemi na světě, kde oficiální rozpočet vnitřní bezpečnosti převyšuje tamní oficiální rozpočet národní bezpečnosti.
Například Kostarika již ukázala, že systém plateb za zajišťování ekologických služeb (jako je udržování přírodních lesů) může fungovat způsobem, jenž chrání životní prostředí a zároveň podporuje ekonomiku.
A skutečně: čínský prezident a nejvyšší vůdce země Ťiang Ce-min spoléhá při udržování své vlády na práci špionů ze státního Úřadu pro veřejnou bezpečnost a Úřadu pro národní obranu.
Zároveň si súdánská vláda musí být plně vědoma, že mezinárodní společenství povzbudí k pokračování podpory jedině dodržováním dřívějších závazků a spoluprací napomáhající přípravě, rozmístění a udržování mise.
V mnoha přísně zabezpečených amerických věznicích jsou vězni běžně udržování prakticky v izolaci.
Opravdovou zatěžkávací zkouškou tedy stejně jako nyní projde efektivní mezinárodní spolupráce v oblasti zpravodajství a udržování pořádku.
Naproti tomu odpis dluhu podobný tomu řeckému v roce 2012, který byl výsledkem programového selhání, jen přispívá k udržování sestupné spirály.
Měli by se věnovat podpoře zdravého zemědělského hospodaření, udržování dobře fungujících trhů a zvyšování investic do zemědělství.
Japonsko sice možná už desítky let uhýbá před podílem na udržování mezinárodního pořádku, ale nové vědomí mezinárodní zodpovědnosti se už postupně objevuje.

Možná hledáte...