udržitelnost čeština

Význam udržitelnost význam

Co znamená udržitelnost?

udržitelnost

vlastnost spočívající v tom, že něco lze udržet

Skloňování udržitelnost skloňování

Jak se skloňuje udržitelnost?

udržitelnost · podstatné jméno

+
++

Příklady udržitelnost příklady

Jak se používá udržitelnost?

Citáty z filmových titulků

Zvyšuji přísun soli abych zvýšila udržitelnost vody v organismu.
Je to vysoká efektivnost a dlouhodobá udržitelnost?
Faktem je, že efektivita, hojnost a dlouhodobá udržitelnost jsou nepřátelé zisku.
Znamená to, že v systému založeném na zisku nikdy nebudeme mít udržitelnost ani blahobyt.
Jaké budou výrobní procesy a co musíme vzít v potaz, abychom zajistili co možná nejoptimalizovanější výrobu a maximalizovali naši udržitelnost?
A tím vytváří jednotný, dynamicky aktualizovaný systém globálního ekonomického managementu, který jednoduše zajistí stálou udržitelnost.
Nevím, jestli jste viděl některé z jejich materiálů, ale mají opravdu tunu skvělých vychytávek pro udržitelnost půdy a aeroponii.
Zeleň, udržitelnost, dostupnost.
Dokázali, že udržitelnost je reálná možnost.
MŮŽEME SE ZASADIT O UDRŽITELNOST TÉTO OBLASTI.
Není snad logické, že neustále se zrychlující růst a trvalá udržitelnost nejsou slučitelné?
Trvalá udržitelnost je prý možná, jen když se přesuneme do lesů, oblečeme si kůže a budeme jíst kořínky a bobule.
Je to vysoká účinnost a dlouhodobá udržitelnost?
Faktem je, že efektivita, hojnost a dlouhodobá udržitelnost jsou nepřáteli zisku.
Znamená to, že při systému zisku nikdy nebudeme mít udržitelnost ani hojnost, protože to prostě jde proti základnímu principu zisku.
A teď, když se to děje, tyto kousky se rozpadají přesně tak, jako jsme všechno ostatní, co jsme napsali, řekli, udělali, všichni aktivisti ropného zlomu, udržitelnost.
Prostě to ukazuje na naši udržitelnost.
Když budeme myslet dlouhodobě. a dáme důraz na udržitelnost. můj návrh na let na Mars s posádkou má třetinové náklady oproti návrhu NASA z července 1997. Nejprve.
A teď, když se to děje, tyto kousky se rozpadají přesně tak, jako jsme všechno ostatní, co jsme napsali, řekli, udělali, všichni aktivisti ropného zlomu, udržitelnost. Naše mapa se prokazovala smrtelně přesná.
Udržitelnost je podle všeho velmi úzce propojená s odkazem her.
A tak paralyzující jakoukoliv snahu dosáhnout skutečnou globální udržitelnost.
Udržitelnost je skvělá, pokud jí můžeme dosáhnout.
Udržitelnost vývoje.
Kdyby něco, tak udržitelnost byste měl dostat vy, protože vy jste zapomněl obědy, takže.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jak můžeme v takto nestabilních okamžicích pomoci zajistit těmto hnutím trvalou udržitelnost?
Pravda, země, které ještě nepročistily svůj daňový zákon, jako třeba Indie, se nesmí lehkomyslně pouštět do velkých vládních projektů, aniž by je vyvažovaly reformami, jež zajistí udržitelnost.
Podobně i reformy odchodů do důchodu a penzijního systému mohou zvýšit dlouhodobou fiskální udržitelnost, aniž vyvolají sociální konflikt.
Stále větší otevřenost Číny vůči globální konkurenci jednou ohrozí i státní podniky a naruší udržitelnost politicky zaujatých rozvojových programů.
V poslední době však evropský kontinent dospěl do ideologické slepé uličky v otázce, jak tento problém řešit, neboť trvalá ekologická udržitelnost a růst bývají často vykreslovány jako dvě vzájemně se vylučující věci.
Bez exportu není růst: trvalá dluhová udržitelnost Řecka v konečném důsledku závisí na tomto klíčovém parametru.
Tyto úvahy jsou poměrně jasné každému, kdo se zaobírá naléhavou potřebou harmonizovat hospodářský růst a trvalou ekologickou udržitelnost.
Ještě horší je, že mohutné ztráty v důsledku zhmotnění úvěrového rizika by mohly ohrozit udržitelnost dluhů ekonomik eurozóny, což by uvrhlo do nejistoty přežití samotné Evropské unie.
Prvním faktorem podkopávajícím úsilí o růst byla obava o jeho trvalou udržitelnost.
Tyto rady mají za úkol vyhodnocovat přesnost makroekonomických předpovědí, dohlížet na dodržování cílů a zajišťovat dlouhodobou fiskální udržitelnost.
Mnohem lepší by bylo pověřit je jediným úkolem: hodnotit dluhovou udržitelnost a poskytovat v tomto směru rady vládám.
Udržitelnost dluhů pro tyto ekonomiky tedy zůstane ve střednědobém výhledu problematická.
Ve snaze dospět k vyváženější společnosti, která slučuje hospodářskou prosperitu, sociální soudržnost a environmentální udržitelnost, Bhútán proslul prosazováním hrubého národního štěstí namísto hrubého národního produktu.
Můžeme ovšem říct, že všechny z nejšťastnějších zemí zdůrazňují rovnost, solidaritu, demokratickou zodpovědnost, environmentální udržitelnost a silné veřejné instituce.
Jsou-li Itálie a Španělsko ilikvidní, ale solventní a rozsáhlé financování zajistí dostatek času, aby úsporná opatření a hospodářské reformy obnovily dluhovou udržitelnost, konkurenční schopnost a růst, aktuální strategie se osvědčí a eurozóna přežije.
Nové instituce jako Asijská infrastrukturní investiční banka mají dokonce příležitost učinit udržitelnost stěžejní součástí svého mandátu.

Možná hledáte...