1. STUPEŇ udržitelný 2. STUPEŇ udržitelnější 3. STUPEŇ nejudržitelnější

udržitelný čeština

Význam udržitelný význam

Co znamená udržitelný?

udržitelný

takový, jehož pravdivost či správnost lze obhájit  udržitelný argument  udržitelný názor přen. schopný udržovat se, přetrvávat po delší dobu

Synonyma udržitelný synonyma

Která slova mají podobný význam jako udržitelný?

udržitelný čeština » čeština

opodstatněný odůvodněný

Skloňování udržitelný skloňování

Jak se skloňuje udržitelný?

udržitelný · přídavné jméno

+
++

Příklady udržitelný příklady

Jak se používá udržitelný?

Citáty z filmových titulků

Dnes reagují na ničení životního prostředí miliony lidí a vytvářejí základy pro udržitelný spravedlivý svět.
Trvale udržitelný rozvoj je skvělý cíl.
Legalizovat včely, povolit produkci medu, ať už to bude na malé střeše, nebo zahrádce, a podpořit udržitelný rozvoj u včel.
Když si objednala platýse a zeptala se mě, jestli jsem věděl, že je udržitelný.
Jinými slovy, pokud vykácíme stromy rychleji, než stihnou dorůst, máme vážný problém, protože takový přístup není udržitelný.
Protože už to nebylo déle udržitelný.
Ale nemyslím, že je to udržitelný životní styl pro těch 60 seniorů.
Trvale udržitelný rozvoj.
Tohle není udržitelný model přátelství.
Ten plán je trvale udržitelný a zahrnuje i zeleň.
I udržitelný přístup, kapitáne.
Kdyby byl každý život drahocený, svět sám o sobě by nebyl udržitelný.
Tento trvale udržitelný průmysl tak drží ochrannou ruku nad jednou z nejkrásnějších oblastí Číny a její tradiční kulturou.
Velmi se zajímám o vývoj společenského systému, který by byl dlouhodobě udržitelný a dobře fungující pro každého.
Ale život je teď udržitelný.
Může být komerční rybolov udržitelný?
Takže se musí podřizovat limitům a regulacím, které patří mezi nejpřísnější v Pacifiku, a mají zajistit, že lov tuňáků zůstane udržitelný.
Jestli bude rybolov udržitelný, závisí na tom, kolik ryb se chytne, kolik jich zůstane v moři k rozmnožování a kolik jiných druhů je chyceno omylem.
Rada pro námořní rozvoj posuzuje účinky světového rybolovu na životní prostředí a domnívá se, že lov s prutem by mohl být oficiálně schválen jako trvale udržitelný.
Udržet populaci na udržitelný hranici.
V moderním žargonu bychom řekli, že to byl trvale udržitelný stav, ale v té době tento pojem nikdo nepoužíval.
Doslova všechno, co je vyrobeno a na prodej v globální ekonomii je okamžitě méněcenné v momentě, kdy to je vyrobeno. Je to matematická nemožnost vyrobit technologicky nejdokonalejší, nejefektivnější a strategicky udržitelný produkt.
Jsem průmyslový designér a sociální inženýr. Velmi se zajímám o vývoj společenského systému, který by byl dlouhodobě udržitelný a dobře fungující pro všechny lidi.
Jsem průmyslový designér a společenský inženýr. Velmi se zajímám o vývoj společenského systému, který by byl dlouhodobě udržitelný a dobře fungující pro každého.
Pokud to nějak nevyřešíme. nemusí být váš stav nadále udržitelný.
Předvádím jim jak zavést udržitelný závlahový systém.
S Narvikem-C konečně dosáhneme vytouženého cíle, mít život na planetě stabilní a udržitelný.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Od teď už udržitelný rozvoj nesmí být jen heslem, ale naopak funkčním přístupem ke globální správě a k prosperitě na namáhané a zalidněné planetě.
Trvale udržitelný rozvoj není krátkodobý úkol, nýbrž generační výzva.
Může být sice lákavé vládu obejít a doufat, že se objeví snadné technické řešení, ale udržitelný a věrohodný pokrok bude bez přispění veřejného sektoru těžký.
Ani jeden z těchto trendů není zdravý ani udržitelný.
Tento argument už evidentně není udržitelný.
Jejich dluh by byl znenadání udržitelný.
Evropský národní stát nebyl v tomto smyslu udržitelný ani pro původních sest členů Evropského společenství - a byly to vysoce industrializované země s podobnými sociálními i politickými tradicemi a institucemi.
Pan neúnavně zdůrazňuje nutnost učinit udržitelný rozvoj jádrem našeho uvažování.
Peking - Změna klimatu je vážnou výzvou pro lidstvo a udržitelný rozvoj, která vyžaduje jak proaktivní reakce, tak koordinované úsilí mezinárodního společenství.
Čína ví, že se musí změnit, má-li si zajistit udržitelný růst.
Trvale udržitelný růst nemusí být protimluv.
Tento růst však sám o sobě nebude udržitelný, pokud Estonsko nezačne vytvářet vlastní inovace.
Jízda ve vyjetých kolejích může nějaký čas fungovat, ale skončí slzami nad rozlitým mlékem, kdežto možnost sázející na udržitelný rozvoj povede k dlouhodobé prosperitě.
Udržitelný rozvoj bude podobnou zkouškou našeho pokolení, která nás povzbuzuje, abychom své tvořivosti a lidských hodnot využili k vytvoření cesty k udržitelnému blahobytu na naší zalidněné a ohrožené planetě.
A měla by odrážet pochopení, že rozvoj není možný bez míru, stejně jako mír není možný bez rozvoje - a že trvalý mír a trvale udržitelný rozvoj nejsou možné bez respektu k lidským právům a vlády zákona.
Klíčem je spíše udržitelný růst podporující chudé, který vyžaduje politickou stabilitu - to znamená mír a bezpečnost jedinců -, dobrou správu a podíl všech zúčastněných na zvolených politikách.
Nahrazení uhlí zemním plynem emise skleníkových plynů skutečně sníží, třebaže zemní plyn není sám o sobě dlouhodobě ekologicky udržitelný.
Trvalou vyhlídku na dlouhodobý sociální blahobyt a prosperitu nabízí světu, zemím bohatým i chudým, jedině udržitelný rozvoj, celosvětové přijetí zeleného rozvoje.
Tato konference, plánovaná se širokou škálou cílů, včetně zaměření na zelenou ekonomiku a udržitelný rozvoj, je odsouzena kampnbsp;nezdaru.

Možná hledáte...