DOKONAVÝ VID určit NEDOKONAVÝ VID určovat

určovat čeština

Význam určovat význam

Co znamená určovat?

určovat

na základě zkoumání konstatovat povahu věcí či stav přijímat rozhodnutí o další činnosti  Vedoucí určil, kolik kdo má odpracovat dní. jmenovat (někoho) do funkce  Náčelník určil zástupce pro vyjednávání s nepřítelem.
DoporučujemeKurzy němčiny online pro samoukyKurzy němčiny online pro samouky

Synonyma určovat synonyma

Která slova mají podobný význam jako určovat?

Časování určovat časování

Jak se časuje určovat?

určovat · sloveso

DoporučujemeDomluvit se anglicky v práci – vyřešeno! Získejte za 1 Kč doživotní přístup do kurzu obchodní angličtiny od největší online jazykovky u nás (běžná cena 2490 Kč)Domluvit se anglicky v práci – vyřešeno! Získejte za 1 Kč doživotní přístup do kurzu obchodní angličtiny od největší online jazykovky u nás (běžná cena 2490 Kč)

Příklady určovat příklady

Jak se používá určovat?

Citáty z filmových titulků

Nebudu určovat, kdo kde bude při koncertu sedět.
Nebudu určovat žádné pravidla.
Přece mi nebudete určovat, kdy mohu nebo nemohu spát.
Takže si teď můžeš určovat cenu.
Našinec musí hrát, určovat děj, protože jinak to budou dělat ti druzí.
Já budu pokaždé určovat směr.
Co ty jsi zač, budeš nám tady určovat postup?
No a myslím si že nejhlavnější na režisérovi je umění určovat směr víte?
Rozhodnutí k němuž dnes dospějete, bude určovat jak budeme jednat s tímto...výtvorem našeho génia.
Můžeme existovat na jiné planetě, můžeme si určovat vlastní pravidla.
Bude Federace určovat osud Klingonů?
Ale když bude muž vašeho vlivu určovat cestu.
Přece nemůžete určovat pravidla?!
Kasta válečníků přece nemůže určovat politiku!
Jste sotva způsobilá určovat co je a není spravedlnost.
Často jsem se divil té domýšlivosti, co se pokouší určovat vkus a představy nařízeními.
Jednou taky můžeme určovat pravidla hry my.
Pomáhá určovat procenta tuku v těle.
Určovat koho zabít, co odpálit, vyhrožovat po telefonu?
Já budu určovat diagnózu tvojí hlavy.
Já jsem. víte. Nebudu určovat žádné pravidla.
Jen jí řekl, že ve vlastním bytě mu nikdo nebude určovat, kdy může pít.
Dokážu ji množit a určovat její chování.
Nesmí společnost určovat normy? - Ne.
Pane učiteli, budu určovat krok.
Měl by snad proto určovat co mohu nebo nemohu z toho hrnku pít?
Já jsem ten, kdo bude určovat pravidla.
Ty musíš určovat rytmus.
Rychlost bude určovat jedna věc. já.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jinými slovy, svoboda neznamená právo jedince určovat svůj vlastní život, ale právo státu omezovat osobní svobodu ve jménu bezpečnosti, již může definovat jedině stát.
Někteří neokonzervativní učenci došli k závěru, že USA jsou tak mocné, že mohou určovat, co je správné, a ostatní budou nuceni se podřídit.
Jiní lidé definuji hegemonii jako schopnost určovat pravidla mezinárodního systému; zůstává však nejasné, jak velkým vlivem na tento proces musí hegemon oproti jiným mocnostem disponovat.
Stále však můžeme určovat, jak vysoko a jak rychle bude hladina stoupat, pokud budeme kontrolovat míru globálního oteplování, které způsobujeme.
Konflikty postižené státy musí dostat příležitost určovat svůj vlastní osud.
Je pravděpodobné, že tato generace nebude určovat události v nadcházejících dvou nebo třech desetiletích a spíše bude odstavena na vedlejší kolej následující kohortou, která se narodila v letech 1955 až 1975.
To však bylo možné jen proto, že švédská vláda už všechna daná aktiva vlastnila, takže se uniklo onomu beznadějně náročnému úkolu určovat u nich cenu.
Výsledek by paradoxní a vůbec ne podle představ těch, na jejichž popud vznikl: právo komunit určovat svou budoucnost však bylo uznáno.
V prvé řadě efektivní vůdcovství vyžaduje kontextuální inteligenci a schopnost intuitivní diagnostiky, která lídrovi pomáhá chápat změny, určovat cíle a v souladu s tím vytýčit strategie a taktiku.
Většinou jen předsedá zasedáním lídrů členských zemí EU a jeho vliv závisí na jeho schopnosti určovat agendu a zprostředkovávat kompromisy.
K tomu - k této skutečné revoluci - však dojde, jedině pokud politické směřování svých zemí začnou určovat opravdoví zástupci občanů, nikoliv armády.
Sílu zavedených finančních institucí určovat ceny omezují, podobně jako u poskytovatelů veřejných služeb, vnější mantinely, třebaže ne tradičního typu.
Takže centrální banky musejí určovat cenu likvidity na trhu den co den.
Teď se zdá, že nechat samotný trh určovat cenu rizika se rovněž začíná považovat za příliš nákladné jak pro dnešní voliče, tak pro sponzory volebních kampaní.
Intuitivní chápání, duševní zrak a schopnost určovat priority šachového mistra snadno vítězily nad počítačovou metodou hrubé síly.
Ačkoli pohyb kupředu bude pomalejsí, než jak se dnes větsinou soudí, změny, jež si vynutí členství ve WTO budou zásadní, neboť budoucnost Číny budou mnohem více než dosud diktovat či určovat faktory, které nemá Peking pod kontrolou.
Ale proaktivní, silná Evropa, schopná určovat svůj vlastní osud, bude dost dlouho mimo hru.
V roce 1954 konflikt svou šíří přesahoval mocenský zápas mezi prezidentem a juntou; jednalo se též o bitvu o to, kdo bude určovat budoucnost Egypta a vztahy mezi civilními a vojenskými institucemi.
Doporučujeme...Vo vobecný češtině a jiné příběhyKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...