DOKONAVÝ VID uchovat NEDOKONAVÝ VID uchovávat

uchovat čeština

Synonyma uchovat synonyma

Která slova mají podobný význam jako uchovat?

uchovat čeština » čeština

zachránit zachovat ušetřit uchránit uchovávat

Časování uchovat časování

Jak se časuje uchovat?

uchovat · sloveso

Příklady uchovat příklady

Jak se používá uchovat?

Citáty z filmových titulků

A já jim chci to právo uchovat, a nenechat je vláčet bahnem kvůli zločinu jednoho člověka.
Nesnažíte se zachránit muže, ale snažíte se uchovat vlastní výtvory.
Prosím, chci si uchovat tvou tvář v paměti veselou.
Peabody tím chce ríct: Pokud si chceš uchovat zdraví, máš dve možnosti.
Chci vás zaprvé požádat, abyste pomohl uchovat mou návštěvu v tajnosti.
A to proč? Možná by nechtěl uchovat svou duši.
Nicměně uznávám, že je třeba uchovat naprostě utajení.
Mají se tím v maximální míře uchovat životně důležité látky, konkrétně potraviny a vzduch.
Nicméně uznávám, že je třeba uchovat naprosté utajení.
Je těžké uchovat si vážnou tvář v komické situaci.
Nikdy jsem se tak necítila, a chci si to uchovat.
Dalším krokem bylo nalezení způsobu zmrazení mozku, aniž by se tím zničily živé buňky, takže by bylo možné uchovat mozek pro pozdější využití.
Hledáme způsob, jak navždy uchovat velké talenty a mozky světa.
Myslím, že ta žluť by si měla uchovat účinek tři nebo čtyři dny.
Abychom je překonali, musíme si uchovat víru.
Předpokládejme, že lze uchovat obrazy, třeba jako ve filmu, které tajně září v tvém mozku.
Rys, kterým se lišíme od Ro-Mana, a který si přejeme uchovat.
Peabody tím chce říct: Pokud si chceš uchovat zdraví, máš dvě možnosti.
Ale učenci a umělci říkají, že se to má uchovat v původním stavu, jednoduchost a prostota.
Zkuste si uchovat v hlavě normální řeč.
Chci si ji uchovat jako suvenýr.
Možná by nechtěl uchovat svou duši.
A také, váš bratr. je diákonem cramondského kostela. a přirozeně by si přál uchovat jeho svatost.
Jeden cizinec je sotva případ nouze. Funkcí tohoto tribunálu je uchovat tuhle planetu čistou.
Uchovat pro výslech!
Mysli na jemnou rovnováhu, kterou musíme uchovat.
Nemyslel jsem na nic jiného, než na jeho zvláštní dar uchovat si naději.
Jen se chce na ní dívat a chce si uchovat podobu její tváře až bude pryč odsud bojovat někde v džungli.
Ale dnes si chci uchovat iluzi.
Pomůžu vám uchovat vaši produkci mým mazaným chlapečkem. -S tím?
Tohle je jediná věc kterou mi tvoje máma nařídila uchovat.
Omlouvám se, kapitáne, za tu záhadnost, ale musíme se snažit uchovat tuto infomaci co nejdéle v tajnosti.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Navíc se rozplývá i to málo morálního a politického kreditu, které si Vladimir Putin ještě dokázal ve zbytku světa uchovat, jak prezident brzy zjistí na nadcházejícím summitu skupiny G-20 v Petrohradu.
Svět si musí uchovat chladnou hlavu a nehnat Čínu do soukolí kázeňského mechanismu WTO za každičký drobný prohřesek.
Pokud by si například Japonsko chtělo uchovat současný počet obyvatel, muselo by následujících 50 let přijímat do země 350 000 přistěhovalců ročně, což je pro kulturu, která historicky zaujímá vůči imigraci nevraživý postoj, dosti obtížné.
Francie bude také muset reformovat svou evropskou strategii, má-li si uchovat vliv.
Většinu peněz navíc tedy lidé vynaložili ve snaze uchovat si zdraví, mít hezký domov, cestovat, odpočívat a trochu podnikat.
Turecká diplomacie se stala dobře nastaveným hledáním rovnováhy, neboť se přibližuje evropským postojům ke Střednímu východu, ale zároveň si touží uchovat úzké vztahy s USA.
Amerika ale měla povinnost uchovat právní řád. Místo toho jsme nečinně přihlíželi, když byl pleněn Bagdád a další města.
Ale měli bychom si uchovat naději a dále tlačit na mezinárodní organizace a bohaté země.
Jejich touha uchovat a restaurovat gruzínskou územní integritu tím, že prosadí obnovení kontroly nad Abcházií a Jižní Osetií, je pochopitelná, avšak dokáží tohoto cíle dosáhnout stejně nenásilně, jako vyhráli svou revoluci?
Ponaučení, které Japonsko přináší světu, nespočívá prostě v tom, že asijská země může konkurovat, nýbrž v tom, že po půldruhém století globalizace je možné se adaptovat a zároveň si uchovat svou jedinečnou kulturu.
Po dobu 30 let od války v roce 1967 se Izraelci shodovali na potřebě uchovat si kontrolu nad západním břehem Jordánu a pásmem Gazy, dokud nebo pokud nebude uzavřena všeobecná mírová dohoda s Palestinci a arabskými zeměmi.
Musí přijmout pravomoc a výsady Rady bezpečnosti, zejména jejích pěti stálých členů, a zároveň si uchovat dostatek pozornosti pro priority a vášně Valného shromáždění.

Možná hledáte...