uchování čeština

Synonyma uchování synonyma

Která slova mají podobný význam jako uchování?

uchování čeština » čeština

zachování konzervace výhrada rezervace retence

Skloňování uchování skloňování

Jak se skloňuje uchování?

uchování · podstatné jméno

+
++

Příklady uchování příklady

Jak se používá uchování?

Citáty z filmových titulků

Aha, otázka uchování autorských práv..
Tvůj úkol je najít Duran Durana a užít všech svých jedinečných vloh k uchování bezpečnosti hvězd a naší vlastní mateřské planety.
Kdo chce tajnost uchovati, musí v tajnosti skrýti, že vůbec vlastní tajnost k uchování.
Uchování lidského vědění.
Zde je názorná ukázka mozku simulanta pro uchování do tvé knihy zmetků.
Toto je harmonická rezonanční komora. Borgové ji navrhli k uchování a stabilizaci Omegy.
Pro uchování zdání, se musel přítel otce odstěhovat.
Pokud zaručíte uchování tohoto centra, já vám zaručím stavbu.
Jejich kouzlo se neustále formuje s každým dalším narozeným dítětem, dokonce i dnes, kdy je úloha jejich uchování a chránění mnohem důležitější.
Mému synu, Jacobu juniorovi, se nelíbilo to, čím se armáda stala, ale pořád myslel, že jeho schopnosti by mohly být využity k uchování míru na pohraničí.
Jste antropoložka. Víte, že starověké civilizace by obětovali něco kvůli uchování síly.
Přestože se občas tyto útoky zdají být pouze bezvýznamnými gesty já věřím, že jsou zásadní pro udržení morálky, a pro uchování alespoň nějaké naděje.
Usiluje o uchování všech klenotů.
Spolu se Sarah jsme používali tu nahrávku pro uchování zpráv jeden druhému, skryté v hudbě.
Tohle je pro uchování těla.
A tady máš ještě něco na uchování.
Kálify bohatě financované projekty pro překlad, studium a jejich uchování pro budoucí generace.
Za této situace nám věrným vazalům nezbývá k uchování národní cti nic jiného, než sebrat všechnu odvahu a důvtip a vydat se na cestu války.
Platil jsem mu vysoký nájem za pokoj v patře a za uchování tajemství.
Děkuji Vám za uchování naší lásky.
Že k uchování systému je občas nutné zneužít moci.
Ted to ujde, ale ty roky pošť uchování, polštářových bitev a atomových válek.
Potřebuju podepsat příkaz k zmrazení tohoto těla pro uchování orgánů.
Borgové ji navrhli k uchování a stabilizaci Omegy.
Jediná věc co mě zajímá je uchování života!
Pokud nemůžeme plnit naší povinnost v Indii. ukážeme vlastní hanebnost. na uchování obrovského impéria. které stále má centrum na tomto malém ostrově.
Můj syn je pryč, slečno Sullivanová, a není nic, co bych mohl udělat krom uchování jeho vzpomínky a pokračování v obchodu.
Cybus Industries nyní zdokonalila způsob uchování mozku uvnitř patentovaného roztoku.
Tuhle skupinu jsme utvořili proto, abychom použili naše bohatství a moc k uchování toho tajemství, ne jeho prozrazení.
Měl jsem udělat. něco takového. k uchování našich vzpomínek. když jsme bývali spolu.
Když gravitace začala mlhovinu smršťovat, uchování momentu hybnosti vedlo ke vzniku síly, která vyrovnala dostředný tah gravitace, a umožnila sformování stabilního disku.
A jakože je mi bůh svědkem, zasvětím zbytek svého života uchování odkazu toho dítěte.
U ní to je něco jako bezpečné uchování vzpomínek.
Nalezení trvalého zdroje potravy, znovuvytvoření funkční vlády, rozmnožení se, nebo uchování znalostí lidstva?
A vždycky přesně vím, co mám dělat v přesný čas, díky mému asistentovi. Přístroji na uchování dat.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Současně tato měna představuje alternativní prostředek uchování hodnoty a její využívání coby prostředku směny setrvale roste.
Další zásadní úvahy pragmatiků zahrnují uchování územní celistvosti Iráku a repatriaci desítek tisíc iráckých uprchlíků žijících v Íránu.
Podle této úvahy by žena, která v nevhodný čas otěhotní, mohla podstoupit potrat za předpokladu, že zachová jedinou buňku plodu, aby tak zajistila uchování jeho jedinečného genetického potenciálu.
Nově zvolení předáci Hamasu svou pozornost místo toho věnují základním otázkám, jako je uchování vnitřní jednoty mezi Palestinci, ukončení stavu bezpráví, zajištění větší úcty k právnímu řádu, boj proti korupci a reforma palestinské správy.

Možná hledáte...