čeština | angličtina | němčina | ruština
vito | veta | veso | vero

veto čeština

Význam veto význam

Co znamená veto?

veto

práv. formálně vyslovený a rozhodující nesouhlas jednoho subjektu s rozhodnutím, na němž se ostatní subjekty shodují

Synonyma veto synonyma

Která slova mají podobný význam jako veto?

veto čeština » čeština

zákaz zakazuji vznesení námitky projev nesouhlasu

Skloňování veto skloňování

Jak se skloňuje veto?

veto · podstatné jméno

+
++

Příklady veto příklady

Jak se používá veto?

Citáty z filmových titulků

nemůžu. Mluv nahlas, Veto!
Veto Louis Simmons, myslela jsem, že jsi mrtvá. 172 00:13:02,525 -- 00:13:06,155 Ale ne! Jsem zcela naživu, děkuji.
Uvědomuješ si, Veto, že jsem neviděla Elwooda několik let?
Opravdu, Veto?
Nechápu to, Veto.
Samozřejmě, Veto.
Haló, Veto.
Veto, víš, že jsou týdny, co jsme Harvey a byli naposledy nahoře v jeho kanceláři?
Není to nádherné, Veto?
Pokračuj, Veto, pokračuj.
Co udělal, Veto?
Veto, prosím.
Veto, slyšela jsi to?
Jsem tady, Veto.
Mluv nahlas, Veto!
Veto Louis Simmons, myslela jsem, že jsi mrtvá.
Měj se pěkně, Veto.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Vzpomeňme například irské veto institucionálních reforem přijatých Evropskou unií na summitu v Nice v prosinci roku 2000 - reforem, bez nichž by rozsíření nemohlo pokračovat.
Evropská centrální banka právě zahájila program nákupu dluhopisů za 1,1 bilionu eur, aby obešla německé veto vůči fiskální expanzi.
Trval na tom, aby se s ním americká vláda radila o svých plánech, a když se ve Washingtonu začalo nahlas mluvit o útoku na Irák, dal britský premiér najevo své jasné veto.
To dává jistou váhu tvrzení, že Cameronovo veto bylo v zásadě politickým tahem s cílem upevnit si domácí podporu.
Mantinely amerických možností, veto okolností, ponechávají málo prostoru pro diplomatickou improvizaci.
Jedním takovým problémem je implicitní veto Wall Street nad Fedem.
Především platí, že jednotný rezoluční mechanismus je přelud, protože národní vlády si ponechávají veto nad uzavíráním bank.
Kritikové si stěžují, že tento přístup dává příliš mnoho důvěry Radě bezpečnosti, kterou může ochromit politika a veto.
A pokud jde o světovou scénu, chování USA posílilo u Ruska a Číny přesvědčení, že Amerika nikdy nebude prosazovat svou linii přes veto, což jim v podstatě dává poslední slovo.
Navíc Bushova administrativa svým prohlášením, že pomoc bude zmrazena, dokud Aristide nedojde k dohodě s politickou opozicí, poskytla časově neohraničené veto haitské nevolené opozici.
Němečtí partneři však jen těžko přistoupí na další integraci ozbrojených sil, pokud si německý parlament ponechá veto nad jejich nasazováním.
Americké veto nad rezolucí Rady bezpečnosti vyjadřující nesouhlas s izraelskými osadami, již ostatních 14 členů Rady podporovalo, vzbudilo dojem, že se Obama pod tlakem americké proizraelské lobby sesypal.
Jenže bez souhlasu USA tato historie ustrnula, jelikož USA mají nad rozhodnutími MMF prakticky veto.
Když však v roce 1999 hrozilo ruské veto potenciální rezoluce Rady bezpečnosti o Kosovu, použilo NATO sílu i tak a mnozí zastánci tohoto kroku tvrdili, že nehledě na legálnost bylo toto rozhodnutí morálně ospravedlnitelné.
LONDÝN - Od doby, kdy Velká Británie v roce 1973 vstoupila do Evropského hospodářského společenství poté, co Francouzi odvolali veto Charlese de Gaulla znemožňující její členství, je vztah Británie k evropskému integračnímu procesu napjatý.
Poláci by si měli klást následující otázku: byl by tradiční zdroj polských bezpečnostních obav, Rusko, potěšen, nebo zklamán, kdyby polská vláda opravdu uskutečnila svou hrozbu a využila veto k zablokování bruselské dohody?
V důsledku veškerou legislativu ohrožuje opoziční veto, které odmítne všechny reformy poškozující voličskou základnu opozice.
Přinutit USA, aby v Radě bezpečnosti použily veto, anebo získat ve Valném shromáždění podporu více než 150 z 193 členských států OSN by byla obrovská porážka pro Izrael a USA, a proto jsou hlasy latinskoamerických států důležité.

Možná hledáte...