rajout francouzština

přídavek

Význam rajout význam

Co v francouzštině znamená rajout?

rajout

Ajout, ce qu'on rajoute.

Překlad rajout překlad

Jak z francouzštiny přeložit rajout?

rajout francouzština » čeština

přídavek

Příklady rajout příklady

Jak se v francouzštině používá rajout?

Citáty z filmových titulků

Comme un rajout au dernier moment.
Téměř jako dodatečný nápis.
Excellent rajout au plan!
Skvělý doplněk k plánu.
Laura est un rajout.
Laura byla navíc.
Nombre d'instruments anciens portent ce type de rajout.
Spousta nástrojů má v dnešní době část novou.
Pas de rajout?
Nikdo si s nimi nehrál?
Le rajout de deux nouveaux agents d'entretien n'était pas logique.
Takže náhlé přidání dvou nových údržbářů nedávalo smysl.
C'est un rajout.
Ventilace je chráněna mřížkou.

Možná hledáte...