immensamente italština

obrovsky

Význam immensamente význam

Co v italštině znamená immensamente?

immensamente

in modo immenso

Překlad immensamente překlad

Jak z italštiny přeložit immensamente?

immensamente italština » čeština

obrovsky

Příklady immensamente příklady

Jak se v italštině používá immensamente?

Citáty z filmových titulků

Mi manchi immensamente, tesoro.
Moc nám všem chybíš, zlato.
Immensamente.
Skvěle.
Non sapevo nulla tranne che lo amavo immensamente.
Nevěděla jsem nic, kromě toho, že ho miluji nesnesitelně.
Vivrai lì, finchè non sarà il momento di render noto il matrimonio, implorare il perdono del Principe, e farti tornare a casa con una gioia immensamente più grande del dolore che oggi accompagna la tua partenza.
Tam budeš žít, až usoudím, že nastal čas oznámit tvůj sňatek, usmířit tvé blízké, vyprosit ti milost a povolat tě domů, kde deset, dvacet, stokrát větší radost odplaví tvoje dnešní naříkání.
Devi esserti divertita immensamente.
Určitě ses dobře bavila.
Complimenti, sono immensamente contento.
Gratulace, bylo mi potěšením.
La creatura è intelligente, immensamente potente e fatta di antimateria.
To stvoření je inteligentní, nesmírně mocné a stvořené z Antihmoty.
Le sarei immensamente grato se potesse guardare nel Rolodex.
Mohla byste to vytáhnout z jeho adresáře?
Hiroito ha detto che il Giappone terra' duro e soffrira' immensamente.
Řekl, že Japonsko bude muset snést nesnesitelné a trpět.
Inoltre, dica a GoWron che sono immensamente compiaciuto della sua crescente prosperità e che rivolgo un tributo alle sue grandi capacità.
Také prosím řekněte Gowronovi, jak jsem nesmírně potěšen, že se mu tak skvěle daří. Klaním se před jeho shopnostmi vůdce.
Anch'io le amavo immensamente.
Mě to dříve také ohromně zajímalo.
Lo rispetto immensamente per chi è, per quello che fa.
A já ho za to respektuji. za to jaký je.
Amerei immensamente sentire voi suonare e cantare. Mio fratello mi ha detto che ha raramente sentito qualcosa che gli desse piu' piacere.
Bratr mi řekl, že ještě neslyšel nic, co by mu přinášelo větší radost.
E penso che il grazie vada anche al mio molto onorevole amico. il ministro degli affari esteri e del Commonwealth. che si è inevitabilmente sobbarcato la maggior parte del lavoro faticoso. e gli sono immensamente grato.
Za to bych mohla dostat 7 let. Ne, promiň. Žádáš příliš.

Možná hledáte...