immotivato italština

neodůvodněný, nemotivovaný, bezdůvodný

Význam immotivato význam

Co v italštině znamená immotivato?

immotivato

che non ha una motivo [[ragionevole]

Překlad immotivato překlad

Jak z italštiny přeložit immotivato?

immotivato italština » čeština

neodůvodněný nemotivovaný bezdůvodný

Příklady immotivato příklady

Jak se v italštině používá immotivato?

Citáty z filmových titulků

Il suo sconcerto non è immotivato.
Vaše obavy nejsou neopodstatněné.
Secondo, sei immotivato.
Za druhé, o nic se nezajímáš.
Allora come spiega l' assalto immotivato da parte federale in territorio cardassiano meno di 14 ore fa?
Tak jak vysvětlíte fakt, že tým Federace podnikl svévolný útok. na cardassijském území, ani ne před 14 hodinami?
I nostri alleati bajorani potrebbero non approvare un arresto immotivato.
Ale naši bajorští spojenci by proti bezdůvodnému zatčení mohli protestovat.
A causa di questo attacco vile e immotivato da parte del Giappone chiedo al Congresso di dichiarare lo stato di guerra.
Rozhořčen tímto zbabělým, nevyprovokovaným útokem Japonců. jsem požádal Kongres o vyhlášení válečného stavu.
Non può essere un crimine per profitto o passione, ma immotivato e a caso.
Nesmí to být zločin pro zisk či z vášně, je to náhodný zločin.
Tu stai violando un domicilio, stai commettendo un'intrusione non autorizzata, un ingresso immotivato e furtivo nella sfera di un altro.
Ty ses provinil. Neprávem vstupuješ někam, kam nemáš přístup.
Chiunque faccia un'allusione.. allapossibilitàcheunrobotassassino sia stato arrestato.. saràresponsabiledi averdiffuso un panico immotivato.
Pokud se někdo z vás pokusí někde naznačit, že byl zadržen robot-zabiják, bude to šíření poplašné zprávy.
Vi prego, ditemi che vedete l'auto di mio padre, e che l'infarto che sto avendo e' immotivato.
Prosím vás, řekněte mi někdo, že vidíte fotrovo auto a k tomu infarktu, co právě prožívám, nemám důvod.
Capisci che quel che e' successo oggi e' stato immotivato?
Uvědomuješ si, že to co se stalo dnes bylo zbytečné?
Per la cronaca, intendo far causa alla C. B.I. e all'ufficio del procuratore per arresto illegittimo e immotivato. e faro' cadere le accuse quando lei e l'agente Lisbon verrete licenziati.
Jen abyste věděl, zažaluju C.B.I. A kancelář veřejného zástupce za protiprávní zatčení a protiprávní uvěznění a stáhnu tu žalobu ve chvíli, kdy propustí vás a agentku Lisbonovou.
Sembra che non pensi proprio che l'amore di Lizzie per lui sia immeritato ed immotivato.
Zdá se, že nemá ponětí, že láska Lizzie k němu je nezasloužená a nespravedlivá.
Totalmente immotivato.
To bylo neslýchané.
Poi anche un terzo uomo e' uscito dalla Magna e ha tirato fuori una pistola, sparando a tre avventori dei locali, in quello che i testimoni hanno definito un attacco brutale e del tutto immotivato.
Třetí muž také vystoupil z Magny a vytáhl pistoli, a začal střílet na lidi, kteří šli do baru, svědci to popsali jako brutální a naprosto nevyprovokovaný akt násilí.

Možná hledáte...