nanesení čeština

Příklady nanesení italsky v příkladech

Jak přeložit nanesení do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Není zde větší možnost nanesení příliš barvy, pocákání či další rizika?
Non c'è una più alta probabilità di usare troppo colore, di schizzare o fare altre cose del genere?
Určené primárně pro nanesení velmi těsného latexového oblečku.
L'utilizzo primario e' quello di scivolare nelle tute attillate in lattice.
K nanesení latexu, nejspíš k těsnému latexu.
Da mettere sul lattice, preferibilmente su tute attillate.
Vidíš, Luisi. Naše umění spočívá v jemném nanesení prachu na otisk. Abychom ho nenarušili.
Vedi, Louis, l'arte della spolverata. consiste nel cospargere delicatamente l'impronta di polvere. senza rovinarla.
Ke kontaktu s tou krví muselo dojít asi sedm minut po nanesení.
Direi che il contatto con il sangue e' avvenuto tra. - 5 e 7 minuti dopo essere stato depositato.
Jeden z nich se otřel o zeď, když vycházeli z baru, deset minut po nanesení té krve.
Quindi uno di loro ha sfiorato il muro mentre uscivano dal locale 10 minuti dopo che il sangue era finito li'.
Tyhle kapky byly setřené hned po nanesení na zeď. žádná skeletonizace.
Queste gocce di sangue sono sbavate subito dopo averle depositate sul muro. Nessuna scheletrizzazione.
Jeho prací je nanesení linek a výzdob na hotový výrobek. a to ručně.
Il suo lavoro consiste nel disegnare i fregi sul prodotto finito. Rigorosamente a mano.
Nanesení kůže.
Rivestimento in pelle.
Doporučujeme...Jak se naučit 100 slovíček za hodinuKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...