naneštěstí čeština

Překlad naneštěstí italsky

Jak se italsky řekne naneštěstí?

naneštěstí čeština » italština

sfortunatamente
Doporučujeme...Italština (nejen) pro samoukyKoupit booktook.cz »

Příklady naneštěstí italsky v příkladech

Jak přeložit naneštěstí do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Naneštěstí, pane Girone, mě podnik strašně nudí.
Sfortunatamente, Monsieur Giron, gli affari mi annoiano.
Přišel jsem tě sem okrást, ale naneštěstí jsem se do tebe zamiloval.
Ero venuto per derubarti, ma sfortunatamente mi sono innamorato di te.
Je naneštěstí obětí jedné z běžných fobií. no v extrémní formě.
Egli e' una sfortunata vittima di una delle fobie piu' comuni. ma in una forma estrema.
Naneštěstí my patříme k policistům, kteří jezdí na kolech.
Sfortunatamente, noi gendarmi ci spostiamo in bicicletta.
Ano, naneštěstí na to máte právo.
Sì, purtroppo credo sia suo diritto chiedercelo.
Chtěl bych tu koupit spoustu věcí. Naneštěstí nemám žádné peníze.
Sono tante le cose che vorrei comprare signor Flusky, ma purtroppo non ho i soldi per farlo.
Naneštěstí mě Bůh připravil o zrak.
Che disgrazia che Dio mi ha privato della vista.
Naneštěstí ne.
Macché. niente.
Naneštěstí, nemám žádné nové Město Pokladů.
Ma io non ho una città del tesoro.
Naneštěstí šlo o tři špatné písně.
Ahimè, tre canzoni, tre fiaschi.
Naneštěstí toto ozařování vyžaduje natolik vysoký stupeň záření, že ho žádný člověk nemůže přežít.
Sfortunatamente, il livello di radiazioni richiesto è così elevato che nessun essere umano può sopravvivere.
Naštěstí či naneštěstí byl hospitalizován dříve, než ji mohl použít.
Per fortuna o sfortuna, fu ricoverato prima di poterla usare.
Naneštěstí jsme otázku náhodně způsobené války probrali minulý víkend. takže dnes to nebude pro nás užitečné.
Purtroppo, abbiamo già sistemato la questione della guerra accidentale, perciò oggi non potremo farne uso.
Ano, naneštěstí.
Si, purtroppo.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Náležitý pocit naléhavosti ale naneštěstí schází.
Sfortunatamente, non ha ancora ben compreso quanto ciò sia urgente.
Toto vše naneštěstí vyžaduje značný mezinárodně politický konsensus, spolupráci a dobrou vůli - čehož se dnes vesměs nedostává.
Purtroppo, tutto questo richiede un ampio consenso politico a livello internazionale, cooperazione e volontà, tutti elementi che di questi tempi scarseggiano.
Doporučujeme...ČlánekCo má společného Bůh, Karel Gott a učení slovíček?Přečíst easylingo.cz »

Možná hledáte...