mile | file | čilý | čili

čile čeština

Překlad čile německy

Jak se německy řekne čile?

čile čeština » němčina

flink
Doporučujeme...Patnáct vět německyDále! | Herein!Patnáct způsobů, jak německy někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Příklady čile německy v příkladech

Jak přeložit čile do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Ačkoliv drží smutek za hraběte Leopolda z Bosny, který před 27 lety zmizel během lovu, čile se zajímá o blaho své země.
Sie trauert noch immer um Graf Leopold. der vor 27 Jahren bei einer Tigerjagd verschwand. Sie setzt sich sehr für das Wohl des Landes ein.
Mozek mu funguje stejně čile, jako nám, avšak v bezvládném těle.
Sein Verstand ist so aktiv wie meiner und Ihrer, doch er ist in einem nutzlosen Körper eingeschlossen.
Ráno se čile obchodovalo, zejména v přímých obchodech.
Der Handel war rege zu Beginn des Tages. mit einigen riskanten Geschäften auf dem Parkett.
Čile jsme se namluvili, čile jsme se vzali, čile jsme se zklamali. Načež jsme se uchýlili každý do své vlastní ordinace. Odhodláni už nevyvíjet činnost.
Tüchtiges Umwerben und Heiraten, eine tüchtige Enttäuschung, unsere tüchtige Arbeit in getrennten Praxen, und jetzt ein tüchtiges, nettes Nichts.
Čile jsme se namluvili, čile jsme se vzali, čile jsme se zklamali. Načež jsme se uchýlili každý do své vlastní ordinace. Odhodláni už nevyvíjet činnost.
Tüchtiges Umwerben und Heiraten, eine tüchtige Enttäuschung, unsere tüchtige Arbeit in getrennten Praxen, und jetzt ein tüchtiges, nettes Nichts.
Čile jsme se namluvili, čile jsme se vzali, čile jsme se zklamali. Načež jsme se uchýlili každý do své vlastní ordinace. Odhodláni už nevyvíjet činnost.
Tüchtiges Umwerben und Heiraten, eine tüchtige Enttäuschung, unsere tüchtige Arbeit in getrennten Praxen, und jetzt ein tüchtiges, nettes Nichts.
Teď jen čile do toho.
Sie müssen sich jetzt beeilen.
My se máme čile k světu, i když jsem vyčerpáni po únavném létě.
Ja. Wir sind alle noch recht lebendig und agil, obwohl uns dieser hektische Sommer doch recht erschöpft hat.
Ale Varner s Kentaurskou republikou čile obchoduje.
Aber Varner tätigt viele Geschäfte mit der Centauri-Republik.
Ale ty taky nevypadáš moc čile.
Du siehst aber auch nicht gerade frisch aus.
Vypadá opravdu čile.
Sie wirkt munter.
Zkuste vypadat trochu čile.
Versucht lebendig auszusehen, tut mir den Gefallen.
Už od narození čile utíkáme.
Vom Moment unserer Geburt an haben wir alles im Griff.
Ahoj, vypadáš čile.
Hey, du siehst ja fröhlich aus.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Konečně Írán by ve snaze uchránit svůj jaderný program před izraelsko-americkým útokem mohl tento neblahý scénář čile podporovat.
Und in seinem Bestreben, das Atomprogramm vor israelisch-amerikanischen Angriffen zu schützen, könnte der Iran dieses unheilvolle Szenario auch noch sehr aktiv unterstützen.
To se dělo v době, kdy dolar díky rozmachu za Clintonovy éry čile posiloval.
Gleichzeitig nahm der Dollar während des Booms der Clinton-Jahre immer mehr an Wert zu.
Její členové čile sdílejí nápady a rádi spolupracují.
Ihre Mitglieder sind auf einen raschen Austausch von Ideen und auf Zusammenarbeit bedacht.
Tržní logika individuální volby čile rozvrací sociální logiku společenství.
Die Marktlogik der freien Entscheidung des Individuums ist geschäftig dabei, die soziale Logik vom Gemeinwesen zu zerstören.
Zdá se, že tradiční geopolitika vyvažování moci se má čile k světu.
Das traditionelle geopolitische Machtgleichgewicht schien lebendig und gesund zu sein.
Národní stát se svými silnými i slabými stránkami žije a má se čile k světu.
Der Nationalstaat lebt, mit allen seinen Stärken und Schwächen.
Američtí představitelé dnes čile diskutují o přínosech záporných sazeb centrální banky.
Die Offiziellen dort diskutieren inzwischen aktiv die Vorzüge negativer Leitzinsen.
Naopak se zdá, že bylo vícero důvodů, proč se důvěra čile vrátila.
Es scheint mehr als einen Grund zu geben, warum das Vertrauen im Gegenteil mit enormem Getose zurückkam.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...