míle | mil | milý | milo

mile čeština

Překlad mile německy

Jak se německy řekne mile?

mile čeština » němčina

angenehm liebenswürdig freundlicherweise
Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady mile německy v příkladech

Jak přeložit mile do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Třeba na mě bude mile vzpomínat, až odejdu.
Vielleicht wird sie mich in guter Erinnerung halten. wenn ich mal tot bin.
Dextere Havene, mile jsi mě překvapil. - Díky za poklonu.
Ach, danke, alter Freund.
Příšera čeká na dvorku, tváří se mile a přátelsky.
Eine Kröte auf dem Hof machte uns sanft und erbarmenswert.
Podívejte sa na ni trochu mile.
Können Sie sie freundlich ansehen?
Víte, vypadali jste tak mile, když jste spolu tančili.
Es sieht sehr schön aus, wenn Sie miteinander tanzen.
Nu, Veto a Myrtle Mae! Jsem mile překvapen.
Veta, Myrtle Mae, was für eine freudige Überraschung!
Protože mi říkáte Otto tak mile, jak mi to říkávala Alma?
Weil sie otto zu mir sagen? Genauso nett, wie alma mich immer otto nannte?
Vy jste mě mile překvapili, já mám pro vás také překvapení.
Ich hoffe, dass ich euch eine Freude mache. Ich habe eine Überraschung.
Vypadá mile, ale smutně.
Mögen Sie ihn? Er sieht sehr nett aus, nur etwas traurig.
Chováš se ke mně tak mile, jestli to mohu říct.
Wie gut du zu mir bist, wenn ich das so sagen darf.
Štveš mě mile a s láskou, ale štveš mě!
Du nervst mich nett und liebevoll, aber du gehst mir auf die Nerven.
Mám ho rád, vypadá tak mile, nemohu bez něho žít.
Ich liebe ihn! Er sieht so nett aus. Ich mag gar nicht mehr ohne ihn sein!
Vypadáte všichni tak mile.
So was bin ich nicht gewohnt.
Mile rád.
Komm.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Druhé krizi bezprostředně předcházela havárie jaderného reaktoru na Three-Mile Islandu v Pensylvánii v březnu 1979, která posílila protijaderné hnutí.
Der zweiten Krise unmittelbar voraus ging der Unfall im Atomreaktor Three Mile Island in Pennsylvania im März 1979, der der Anti-Atom-Bewegung neuen Auftrieb verlieh.
Jindy bývá jinak mile buřičský tón programů jako Simpsonovi komerčně využit k posílení globálních mediálních podniků, například říse Roberta Murdocha.
Manchmal wird der erfrischend antiautoritäre Ton in Fernsehserien wie Die Simpsons auch kommerziell ausgeschlachtet und trägt somit zur Gewinnmaximierung von Medienimperien wie jenes von Rupert Murdoch bei.
Mile mě překvapilo a povzbudilo, že zhruba čtyři pětiny z tamních 85 dětí byly plně proočkovány.
Ich war beeindruckt und ermutigt von der Tatsache, dass ungefähr vier Fünftel der 85 Kinder vollständig geimpft waren.
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...