míle | mil | milý | milo

mile čeština

Překlad mile rusky

Jak se rusky řekne mile?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady mile rusky v příkladech

Jak přeložit mile do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Dextere Havene, mile jsi mě překvapil.
Декстер, в тебе есть нераскрытые глубины.
Víte, vypadali jste tak mile, když jste spolu tančili.
Знаете, вы вдвоем очень красиво танцевали.
Jsem mile překvapen.
Какой приятный сюрприз!
Protože mi říkáte Otto tak mile, jak mi to říkávala Alma?
Потому что вы назвали меня Отто? Так же по дружески, как меня называла Альма?
Vypadal mile.
Он показался неплохим.
Takže, Julie vypadá mile.
Ну, Джулия кажется классная.
Chováš se ke mně tak mile, jestli to mohu říct.
Как ты добр ко мне.
Tak mě vyděsil, že jsem málem začala křičet. ale Předseda se tvářil mile.
Я так напугалась, едва не завопила, а следователь он был со мной очень любезен.
Vypadáte všichni tak mile.
Вы все такие симпатичные. Это непривычно.
Mile rád.
Конечно, пожалуйста.
Vypadali mile, ale vadí mi, jak se mnou jednají.
Они кажутся хорошими людьми но их отношение ко мне по-настоящему беспокоит меня.
Tak, mile děti, v dnešní hodině budeme opakovat gramatiku.
Итак, дети, на сегодняшнем уроке мы с вами повторим грамматику.
Mile, jsi tady?
Миле, ты где?
Mile.
Миле.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jindy bývá jinak mile buřičský tón programů jako Simpsonovi komerčně využit k posílení globálních mediálních podniků, například říse Roberta Murdocha.
В других случаях живительный анти-авторитарный призыв, звучащий в таких программах, как, скажем, Симпсоны, эксплуатируется в коммерческих целях для усиления глобальных медиа-империй, таких как империя Руперта Мэрдока.
Mile mě překvapilo a povzbudilo, že zhruba čtyři pětiny z tamních 85 dětí byly plně proočkovány.
Я была поражена и воодушевлена тем, что примерно четыре пятых из 85 детей были полностью привиты.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...