míle | mil | milý | Milo

mile čeština

Překlad mile spanělsky

Jak se spanělsky řekne mile?

mile čeština » spanělština

bondadosamente agradablemente

Příklady mile spanělsky v příkladech

Jak přeložit mile do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Moc nemluv a mile se usmívej.
Y no hables demasiado y sólo sonríe.
Mám zásilku 500 kil mouky. kterou musím odvézt do 40-Mile Creeku.
Tengo un cargamento de 500 kilos de harina. que debo llevar a 40-Mile Creek.
Ale chovali se moc mile.
Pero fueron muy amables al respecto.
Ta holka vypadá mile. Snad ho dokáže umluvit.
Una buena chica, ojalá elija algo mejor que él.
Třeba na mě bude mile vzpomínat, až odejdu.
Quizá piense bien de mí cuando haya muerto.
C. K. Dextere Havene, mile jsi mě překvapil.
C.K. Dexter Haven, es usted un ser profundo.
Příšera čeká na dvorku, tváří se mile a přátelsky.
Un sapo cruzaba el patio, haciéndonos más dulces y piadosas.
Víte, vypadali jste tak mile, když jste spolu tančili.
Ustedes se veían muy bien bailando juntos.
Jsem mile překvapen.
Qué maravillosa sorpresa.
Když s nima mile promluvíš, daj si říct.
Habla con ellos y se calmarán.
Vy jste mě mile překvapili, já mám pro vás také překvapení.
Ya que me han sorprendido, correspondo de igual forma.
To je ono, průsmyk Two Mile.
Ahí está, el paso Two Mile.
Oba okradli a zabili v Two Mile.
Les robaron y mataron en Two Mile.
Zaskočili nás v Two Mile.
Nos atacaron en Two Mile.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Druhé krizi bezprostředně předcházela havárie jaderného reaktoru na Three-Mile Islandu v Pensylvánii v březnu 1979, která posílila protijaderné hnutí.
La segunda crisis tuvo su precedente inmediato en el accidente del reactor nuclear de Three-Mile Island en Pennsylvania en marzo de 1979, el cual dio nuevas fuerzas al movimiento antinuclear.
Jindy bývá jinak mile buřičský tón programů jako Simpsonovi komerčně využit k posílení globálních mediálních podniků, například říse Roberta Murdocha.
En otras ocasiones, el refrescante atractivo antiautoritario de programas tales como Los Simpson es explotado comercialmente para fortalecer los imperios globales de medios, como el de Rupert Murdoch.
Mile mě překvapilo a povzbudilo, že zhruba čtyři pětiny z tamních 85 dětí byly plně proočkovány.
Me impresionó y estimuló el hecho de que cerca de cuatro quintos de sus 85 niños estuvieran completamente vacunados.

Možná hledáte...

Milchio | mil | mili | miles | Milan | Milaf | mildiu | Milacoy | Milicua | Milafil | milagro | milico