mile | file | čilý | čili

čile čeština

Překlad čile rusky

Jak se rusky řekne čile?

čile čeština » ruština

живо бодро
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Příklady čile rusky v příkladech

Jak přeložit čile do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Mozek mu funguje stejně čile, jako nám, avšak v bezvládném těle.
Его мозг активен так же, как наш. Но он заключен в бесполезном и неактивном теле.
Koukám, že už jsou všichni čile na nohou.
Оно очень яркое и раннее.
Chcete-li však ztropit hluk, rarachovi bude milé. zatleskáte-li mu čile.
Давайте руку мне на том. Коль мы расстанемся друзьями, В долгу не буду перед вами.
Ale ty taky nevypadáš moc čile.
Ты тоже выглядишь не слишком свежо.
Nevypadá zrovna čile.
Привет, Носберг. Заметное улучшение.
A tak tu, například, byla na jedné straně byla Argentina a Čile nebo i Bolívie a na druhé straně ostatní země.
Так Бразилию стравили с Аргентиной, Чили - с Боливией и так далее.
Ahoj, vypadáš čile. Vážně?
Выглядишь счастливым.
Medvídku možná se na jaře zamotáme do Čile?
Медвежонок, может в Чили весной смотаемся?
Zítra studio, brzo a čile.
Завтра рано утром в студию.
Na mrtvého skřítka vypadá vcelku čile, že?
Он выглядит довольно энергичным для мертвого, разве нет?
Vypadá dost čile.
Кажется таким жизнерадостным.
Vypadáš čile, Jacku!
А ты бодрячком, Джек!
Ještě před chvílí vypadala čile.
Она была в порядке всего минуту назад.
Ránko, chlapci, dneska vypadáte opravdu čile.
Народ, доброе утро! Привет. выглядите молодцами для раннего утра!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Konečně Írán by ve snaze uchránit svůj jaderný program před izraelsko-americkým útokem mohl tento neblahý scénář čile podporovat.
А Иран в своем стремлении защитить свою ядерную программу от израильско-американского нападения, возможно, активно поддержал бы этот зловещий сценарий.
To se dělo v době, kdy dolar díky rozmachu za Clintonovy éry čile posiloval.
И все это на фоне резкого повышения курса доллара, явившегося следствием экономического бума в Америке в годы правления президента Клинтона.
Její členové čile sdílejí nápady a rádi spolupracují.
Члены этой группы действуют оперативно и готовы к взаимному сотрудничеству.
Zdá se, že tradiční geopolitika vyvažování moci se má čile k světu.
Судя по всему, традиционный баланс сил в геополитике все еще в действии.
Národní stát se svými silnými i slabými stránkami žije a má se čile k světu.
Национальное государство с его сильными и слабыми сторонами, является живым и дееспособным.
Naopak se zdá, že bylo vícero důvodů, proč se důvěra čile vrátila.
Существует, по-видимому, не одна причина того, почему, напротив, уверенность стремительно вернулась.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...