ile | pile | mile | hile

čile čeština

Překlad čile francouzsky

Jak se francouzsky řekne čile?

čile čeština » francouzština

légèrement agilement

Příklady čile francouzsky v příkladech

Jak přeložit čile do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Ačkoliv drží smutek za hraběte Leopolda z Bosny, který před 27 lety zmizel během lovu, čile se zajímá o blaho své země.
Bien qu'elle pleure encore le prince consort Léopold. mort à la chasse il y a 27 ans. La duchesse ne néglige pas les intérêts de son peuple.
Mozek mu funguje stejně čile, jako nám, avšak v bezvládném těle.
Son cerveau est aussi actif que le nôtre, mais il est emprisonné.
Koukám, že už jsou všichni čile na nohou.
Tout le monde est debout de bon matin.
Čile jsme se namluvili, čile jsme se vzali, čile jsme se zklamali.
On a flirté et on s'est mariés frénétiquement.
Čile jsme se namluvili, čile jsme se vzali, čile jsme se zklamali.
On a flirté et on s'est mariés frénétiquement.
Čile jsme se namluvili, čile jsme se vzali, čile jsme se zklamali.
On a flirté et on s'est mariés frénétiquement.
Teď jen čile do toho.
Il faut que vous agissiez rapidement.
My se máme čile k světu, i když jsem vyčerpáni po únavném létě.
Oui, nous avons bon pied bon œil, mais nous avons eu un été épuisant.
Děda se má čile k světu.
Vieux, mais vivant.
Ale ty taky nevypadáš moc čile.
T'as pas l'air en forme non plus.
Vypadá opravdu čile.
Elle a la pêche.
Zkuste vypadat trochu čile.
Ayez l'air un peu plus vif, d'accord?
Vypadáš čile.
Tu as bonne mine.
Už od narození čile utíkáme.
Dès notre naissance, on se met à courir.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Konečně Írán by ve snaze uchránit svůj jaderný program před izraelsko-americkým útokem mohl tento neblahý scénář čile podporovat.
Et l'Iran, désireux de protéger son programme nucléaire d'une intervention israélo-américaine, pourrait jouer un rôle actif pour soutenir ce sinistre scénario.
Její členové čile sdílejí nápady a rádi spolupracují.
Ses membres échangent rapidement leurs idées et font tout pour collaborer.
Tržní logika individuální volby čile rozvrací sociální logiku společenství.
La logique de marché du choix individuel détruit peu à peu la logique sociale de la communauté.
Zdá se, že tradiční geopolitika vyvažování moci se má čile k světu.
La géopolitique traditionnelle de l'équilibre des pouvoirs est, semble-t-il, bien vivace.
Národní stát se svými silnými i slabými stránkami žije a má se čile k světu.
L'État-nation, avec ses forces et ses faiblesses, est bien vivant et se porte à merveille.
Američtí představitelé dnes čile diskutují o přínosech záporných sazeb centrální banky.
Les fonctionnaires sont maintenant en train de discuter activement l'opportunité de taux directeurs négatifs.

Možná hledáte...