Blízký Východ čeština

Překlad Blízký Východ německy

Jak se německy řekne Blízký Východ?

Blízký Východ čeština » němčina

Naher Osten Mittlerer Osten

Blízký východ čeština » němčina

Naher Osten Mittlerer Osten Vorderasien Nahost
Doporučujeme...Patnáct vět německyMáme naspěch | Zeit und EileTyhle věty vám přijdou v němčině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Blízký Východ německy v příkladech

Jak přeložit Blízký Východ do němčiny?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Blízký východ je místem, kde se sotva kdy usadí prach.
Der Nahe Osten ist eine Gegend, wo sich der Staub kaum jemals legt.
Klíčovým současným případem je Blízký východ.
Der Nahe Osten ist momentan der entscheidende Fall.
Onou prosperující oblastí byl islámský Blízký východ, zatímco ignorantská Evropa zůstávala chudá.
Die florierende Region war der islamische Nahe Osten, während ein ignorantes Europa weiter arm blieb.
Blízký východ je v zajetí dvou protichůdných potřeb. Palestinci musí znovu vybudovat politické struktury, které Izrael při svých nedávných útocích na Západní břeh téměř zcela zničil.
Im Nahen Osten ist man derzeit mit zwei widersprüchlichen Vorgaben konfrontiert: Einerseits müssen die Palästinenser die durch die jüngsten israelischen Einmärsche in der West Bank beinahe vollständig zerstörten politischen Strukturen wiederaufbauen.
Východní Asie, jižní Asie, Latinská Amerika i Blízký východ získaly nový geopolitický a ekonomický vliv.
Ostasien, Südasien, Lateinamerika und der Nahe Osten verfügen über neuen geopolitischen und ökonomischen Einfluss.
Blízký východ má dost silné postavení, aby si pomohl sám.
Der Nahe Osten ist in einer starken Position, sich selbst zu helfen.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »