blízko čeština

Překlad blízko německy

Jak se německy řekne blízko?
Doporučujeme...Patnáct vět německyČas jít | Zeit zu gehenPatnáct způsobů, jak německy říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Příklady blízko německy v příkladech

Jak přeložit blízko do němčiny?

Jednoduché věty

Policie našla mrtvé tělo v opuštěném autě blízko parku.
Die Polizei hat eine Leiche in einem verlassenen Auto in der Nähe des Parks gefunden.

Citáty z filmových titulků

Lelouch a Nanali byli pořád tak blízko, a navíc se znají se Suzakem.
Ich wusste nicht, dass ihr beide hier seid. Auch nicht, dass ihr mit Suzaku befreundet seid.
Existují ale ovšem i doznání, jež mohla klidně být dosti blízko pravdě, hlavně v dobách, kdy vládly pověry.
Aber es gibt auch Geständnisse, die sehr wohl der Wahrheit nahe sein könnten, und zwar zu der Zeit als Aberglaube herrschte.
Věděl, že to nemyslí vážně, ale byl šťastný. Byla blízko něj, držela ho za ruku a smála se.
Er wusste, dass sie feixte, aber genoss es, dass sie seine Hand hielt und ihn anlächelte.
Ale nemyslím, že tak blízko Londýna jsou vlci.
Aber ich glaube nicht, dass es hier bei London Wölfe gibt.
V životě jsem je neviděl tak blízko.
Ich habe sie noch nie so nahe gesehen.
Ale tak blízko Londýna těžko jsou vlci.
Aber ich bezweifle, dass es in der Nähe Londons Wölfe gibt.
A zdají se b7t tak blízko. jako by stačilo sáhnout a dotknout se jich.
Und sie scheinen so nah zu sein. als könnten wir die Hand nach ihnen ausstrecken und sie anfassen.
Byl tak blízko k úžasnému objevu, že si myslel, že se snad pomátne.
Er sagte, er stünde kurz vor einer unglaublichen Entdeckung.
Jsme někde blízko ostrova.
Die Insel muß hier sein.
Nemohu sedět tak blízko plátna. Bolí mne z toho oči.
Das ist mir zu nah an der Leinwand.
Držte ji blízko jestli dostanou mě, tak ji také.
Ich nehme sie als Schild. Wenn sie mich treffen, treffen sie auch sie.
Blízko BBC. Pěkné, tiché místo, k uložení ke spánku.
Laut BBC ein guter Schlafplatz.
Dvojnásobně důležité, proč vás nemohu nechat odejít je že jsem blízko toho, ehm. jak vyvézt důležité informace ze země.
Ich kann Sie nicht gehen lassen, auch deshalb, weil ich wichtige Informationen ins Ausland übermitteln muss.
Nechci chytit rýmu, když jsem tak blízko vás.
Wenn Sie sich erkälten, tue ich das wohl auch, so nah bei Ihnen.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPočasí | Das WetterNěmecké věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Hladiny zadlužení mnoha dalších bohatých zemí jsou také nepříjemně blízko maximům za posledních 150 let, navzdory relativnímu míru ve velké části světa.
Auch die Schuldenstände vieler anderer Länder liegen inzwischen ungemütlich nahe an ihren höchsten Werten seit 150 Jahren, und dies, obwohl es in weiten Teilen der Welt relativ friedlich zugeht.
Situaci dál komplikoval fakt, že se Británie nacházela tak blízko mocností typu Německa a Ruska.
Die Lage Großbritanniens in der Nähe von Mächten wie Deutschland und Russland erschwerte seine Lage zusätzlich.
Z mojí perspektivy mají dnes běžně dostupné počítačové programy ke splnění Turingova testu děsivě blízko.
Aus meiner Sicht sind die heutigen Standardcomputerprogramme sehr nahe dran, Turings Test zu erfüllen.
Všechny plodiny mají někde své příbuzné, a pěstují-li se takové dvě populace blízko sebe, k jistému toku genů běžně dochází.
Alle Nutzpflanzen haben irgendwo Verwandte und so mancher Genfluss kommt dort zustande, wo beide Populationen nebeneinander angepflanzt werden.
Lidé dnes navíc mají blízko k představě, že se trhy s bydlením a zemědělskou půdou vždy pohybují společně, protože v nedávné minulosti, zkraje nového milénia, zažívaly konjunkturu zároveň.
Zudem stellen sich die Menschen heutzutage leicht vor, dass sich die Märkte für Häuser und für Ackerland immer im Einklang bewegen, weil die Preise für beide Anfang der 2000er Jahre einen Boom erlebten, der vielen noch lebhaft in Erinnerung ist.
Čína má nebezpečně blízko ke krizi.
China befindet sich gefährlich nah an einer Krise.
Jeho strana však má maximálně blízko ke Kubě a Venezuele.
Doch steht seine Partei Kuba und Venezuela so nah, wie es nur geht.
A pro Rusko, z něhož se stal autoritářský režim a které vidí, jak EU dokáže proměňovat klopýtající tranzitivní ekonomiky ve stále více prosperující (byť nedokonalé) demokracie, se Evropa nachází až nepříjemně blízko.
Und für ein inzwischen autoritäres Russland, das mit ansehen musste, wie die EU um ihre Existenz ringende Transformationsländer in zunehmend wohlhabendere (wenn auch unvollkommene) Demokratien verwandeln kann, ist Europa nun unangenehm nah dran.
Jakmile bude dosaženo tohoto cíle, centrální banky se mohou obrátit ke snaze udržovat ekonomiku blízko plné zaměstnanosti.
Sobald dieses höchste Ziel erreicht wurde, können die Zentralbanken ihre Aufmerksamkeit der Aufgabe zuwenden, die hohe Beschäftigungsquote in der Wirtschaft aufrechtzuerhalten.
Dobrou zprávou je, že měnová politika je funkční i blízko nulové dolní meze.
Die gute Nachricht ist, dass die Geldpolitik selbst in Nähe der Nullgrenze funktioniert.
Gruzie, která měla nebezpečně blízko ke zkrachovalému státu, se obrátila k Západu.
Einem gescheiterten Staat bereits gefährlich nahe, hat sich Georgien inzwischen dem Westen zugewandt.
Ačkoliv je koncovka blízko, nelze předpovědět, která alternativa zvítězí.
Obwohl sich das Endspiel dem Ende nähert, ist es unmöglich vorherzusagen, welche Alternative sich durchsetzen wird.
Napříč eurozónou jsou ale sazby blízko nule - nebo dokonce záporné, u zásadních podílů vládních dluhů - a očekává se, že takto nízké nějakou dobu zůstanou.
Aber in der gesamten Eurozone liegen die Zinssätze bei annähernd Null - bzw. bei einem erheblichen Teil der Staatsschulden sogar im negativen Bereich - und es ist davon auszugehen, dass dies für einige Zeit so bleiben wird.
Takové kroky by totiž měly nebezpečně blízko k upřednostňování Palestiny - a to je spolehlivá cesta, jak odradit Izrael od spolupráce.
Tatsächlich wären solche Aktionen gefährlich nah an einer Bevorzugung von Palästina - ein ziemlich sicherer Weg, Israel von einer Kooperation abzubringen.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »