blízkovýchodní čeština

Příklady blízkovýchodní německy v příkladech

Jak přeložit blízkovýchodní do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Mám v úmyslu založit blízkovýchodní ropnou burzu, a zbavit tak trh spekulantů.
Ich will eine Mineralöl-Börse im Mittleren Osten. und die Spekulanten aus dem Geschäft drängen.
Peníze na bombový atentát ve Španělsku převedli blízkovýchodní trasou.
Sie überweisen Gelder für die Anschläge auf arabische Art.
A naši blízkovýchodní přátelé, s kterými nás Morris seznámil, nám dali konečnou nabídku.
Und die Freunde im Mittleren Osten, die uns Morris vorgestellt hat, haben uns ein letztes Angebot gemacht.
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Bushova administrativa sice vysílá do Iráku dalších 21 000 vojáků a naléhá na vyslání dalších spojeneckých vojsk do Afghánistánu, avšak spojenci USA odmítají americkou blízkovýchodní politiku.
Während die Regierung Bush gerade weitere 21.000 amerikanische Soldaten in den Irak entsendet und auf mehr alliierte Truppen in Afghanistan drängt, lehnen Amerikas Bündnispartner seine Nahostpolitik ab.
Nálada Íránu se změnila v době, kdy se celá blízkovýchodní strategie Spojených států dostala na scestí, avšak velká dohoda zůstává jediným schůdným východiskem z této slepé uličky.
Die Stimmung im Iran änderte sich, nachdem die gesamte Nahoststrategie Amerikas fehlschlug. Dieses weitreichende Angebot für eine große Übereinkunft bleibt aber der einzig mögliche Ausweg aus der Sackgasse.
Blízkovýchodní vůdci, Husním Mubarakem počínaje a Arielem Saronem konče, míří do Washingtonu a diskutují tam o znovuzahájení mírového procesu.
Von Hosni Mubarak bis Ariel Sharon pilgern momentan Staatschefs aus dem Nahen Osten zu Diskussionen nach Washington mit dem Ziel, den Friedensprozess erneut in Gang zu bringen.
Ve východní Asii, která se stala ohniskem americké zahraniční politiky, bude naopak Čína stále závislejší na blízkovýchodní ropě.
In Ostasien, das inzwischen im Fokus der US-Außenpolitik steht, wird China zunehmend vom Öl aus dem Nahen Osten abhängig werden.
Neméně důležité bude, zda blízkovýchodní politika Západu uspokojí hlavní proud muslimů, nebo zda posílí takový výklad války proti islámu, jaký šíří radikálové.
Genauso wichtig ist, ob die Nahost-Politik des Westens eine Mehrheit der Muslime zufriedenstellt oder das Märchen der Radikalen vom Krieg gegen den Islam bestärkt.
Může však blízkovýchodní konference, která se má uskutečnit v Annapolisu v americkém státě Maryland, uspět?
Aber hat die in Annapolis, Maryland, anberaumte Nahost-Friedenskonferenz Aussicht auf Erfolg?
Namísto pasivního čekání na sankce se vedoucí íránští představitelé rozhodli rozpoutat blízkovýchodní krizi tím, že zorganizují útoky proti Izraeli.
Statt jedoch untätig auf Sanktionen zu warten, beschloss die iranische Führung eine Nahost-Krise vom Zaun zu brechen, indem sie Angriffe gegen Israel organisierte.
PRINCETON - Pro západní oči byla blízkovýchodní politika znovu postavena na hlavu.
PRINCETON - Für westliche Augen steht die Politik im Nahen Osten wieder einmal Kopf.
Na rozdíl od latinské Ameriky, Afriky i jiných oblastí neměli navíc blízkovýchodní demokraté žádný užitek z konce studené války.
Überdies haben die Demokraten des Mittleren Ostens im Gegensatz zu jenen in Lateinamerika, Afrika und anderswo nicht vom Ende des Kalten Krieges profitiert.
Pokud si lobbisté pouze přáli poukázat na to, že kritici ze Západu posuzují Izrael tvrději než jeho blízkovýchodní nepřátele, povedlo se jim to.
Hätten die Lobbyisten einfach aufzeigen wollen, dass die westlichen Kritiker mit Israel oft rauer umgehen als mit seinen feindlichen Nachbarn, hätten sie recht gehabt.
Snaha ukončit blízkovýchodní konflikt v takovém klimatu by byla marná.
Der Versuch, den Konflikt im Nahen Osten in einem derartigen Klima zu lösen, wäre aussichtslos.
Rok 2016 by měl být začátkem nového století domácí blízkovýchodní politiky, naléhavě zaměřené na problémy trvale udržitelného rozvoje.
Das Jahr 2016 sollte den Beginn eines neuen Jahrhunderts selbstbestimmter Nahostpolitik einläuten, die sich dringend auf die Herausforderungen der Nachhaltigen Entwicklung konzentrieren muss.
Představa, že samotná síla může transformovat blízkovýchodní i jiné společnosti zmítané konflikty, je v takovém kontextu nebezpečným omylem.
Vor diesem Hintergrund ist die Ansicht, die konfliktbeladenen Gesellschaften im Nahen Osten und anderswo könnten mit militärischen Mitteln allein transformiert werden, ein gefährlicher Fehlschluss.
Problémem evropských zemí je to, že nemají nic než deklarace a proslovy - mají blízkovýchodní politiku, která oplývá ušlechtilými a vznešenými frázemi, ale která trpí naprostou neschopností cokoli konkrétního realizovat.
Das Problem der Europäer ist, dass alles, was sie für die Region anbieten, nur Erklärungen und Reden sind - eine Politik reich an hohlen Phrasen, aber arm an oder sogar hungrig nach der Fähigkeit, irgendetwas Konkretes durchzusetzen.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyV restauraci | Im RestaurantTyhle německé věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »