ikona | Nikon | konev | Krone

Ikone němčina

ikona

Význam Ikone význam

Co v němčině znamená Ikone?

Ikone

Religion Kultbild der orthodoxen Kirchen des byzantinischen Ritus eine berühmte Person in den Massenmedien
Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Ikone překlad

Jak z němčiny přeložit Ikone?

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Ikone?
Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Ikone příklady

Jak se v němčině používá Ikone?

Citáty z filmových titulků

Ich wusch 3 Jahre Daniels Pinsel, bis er mir eine Ikone anvertraute.
Tři roky jsem Danilovi myl štětce, než mi svěřil ikonu. Ne abych ji opravil, ale abych z ní smyl malbu.
Ich wusch 3 Jahre Danilas Pinsel, bis er mir eine Ikone anvertraute.
Tři roky jsem čistil Danilovi štětce než mi dovolil dotknout se ikony.
Triptychon, Ikone, Juwelen, gefasst in Gold, byzantinische Meisterwerke.
Triptychy. - Triptychy? Ikony, drahokamy zasazené ve zlatě.
Mal im Ernst, einerseits soll ich stark und unabhängig, eine Ikone der Weiblichkeit sein und den Eindruck vermeiden, dass sich mein Leben um einen Typen dreht.
Mluvme vážně. Pořád cítím potřebu být silná a nezávislá ikona ženství, která nechce, aby se zdálo, že se její život točí kolem nějakého muže.
Es ist schwer, für jemanden zu arbeiten, der eine religiöse Ikone ist.
Je těžké pracovat pro někoho, kdo je náboženský symbol.
Ich hoffe, ich verletze Sie nicht in Ihrem Glauben, aber ich sehe mich nicht als Ikone, religiös oder sonst wie.
Doufám, že neurazím vaši víru, ale já si nemyslím, že jsem nějaký symbol, ať náboženský nebo jiný.
Ich bin auf der Suche nach der am meisten verehrten Ikone der klingonischen Geschichte.
Ten ti dlužil deset let. Protože jsem mu pomohl založit jeho zbrojní konsorcium. Řekl, že když bude mít úspěch, koupí mi vlastní loď.
Über eine pseudoreligiöse Ikone aus dem 12. Jahrhundert.
Pseudonáboženské ikoně 12. století.
Es ist schwierig, sich dran zu gewöhnen, eine religiöse Ikone zu sein. Wirklich?
Copak ty nic neuděláš?
Schaut, die heilige Ikone.
Pohleďte svatá ikona.
Du bist jetzt eine religiöse Ikone.
Stal jste se náboženským symbolem.
Trotz aller Mühe wurde ich zur Ikone.
Proti mému odporu, stal jsem se symbolem.
Na ja, sie ist das Gegenstück zu der weiblichen Ikone.
No ta soška plodnosti.
Der betreffende Kunde wollte nur die weibliche Ikone.
Jistý klient chtěl jenom ženskou sošku.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman und Ron Paul, die Ikone der US-Tea-Party, haben zu so gut wie jedem Thema unterschiedliche Ansichten - bis auf den Bitcoin (den sie beide zutiefst ablehnen).
Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman a ikona Tea Party Ron Paul se například diametrálně rozcházejí v názoru na prakticky jakoukoliv otázku kromě bitcoinu (oba ho ze srdce nemají rádi).
Jetzt ist ihre Ermordung eine Ikone der unerfüllten Versprechen unserer Demokratie.
Dnes je ztělesněním nesplněných slibů naší demokracie.
Unter seinen Landsleuten war er eine Ikone - zu seinem 70. Geburtstag organisierte die größte Tageszeitung Polens eine Geburtstagsfeier, auf der man ihn sogar krönte (mit einem Lorbeerkranz natürlich). zum König Europas.
Pro své krajany byl ikonou - u příležitosti jeho 70. narozenin zorganizovaly největší polské noviny oslavu, během níž ho korunovaly (samozřejmě vavřínovou korunou). králem Evropy.
Als Ikone, Mythos und Ritual ist der Nobelpreis bestens eingeführt, aber was wissen wir wirklich darüber?
Nobelova cena má dobře zajištěno postavení ikony, mýtu a rituálu. Co však o ní opravdu víme?
Trotzdem wird Zidane eine globale Ikone bleiben, was er seinem zutiefst menschlichen Charakter und seiner ausgesprochenen Einfachheit zu verdanken hat.
Nicméně Zidane zůstane globální ikonou, díky svému hluboce lidskému charakteru a své mimořádné nestrojenosti.
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...