Owen | open | onen | oben

Ofen němčina

pec, kamna

Význam Ofen význam

Co v němčině znamená Ofen?

Ofen

kamna Pl, pec Einrichtung, Gerät zum Heizen, Verbrennen Morgen heizen wir den Ofen an. für ein selbst angetriebenes Straßenfahrzeug Mein Schwager hat sich jetzt einen ganz heißen Ofen zugelegt, eine gut erhaltene Laverda. im Sprachgebrauch des Landes Salzburg: alte Bezeichnung für eine Höhle, in der Mehrzahl „Öfen“ für eine Klamm Jahrhundertelang war der Lamprechtsofen (ein Ofen ist eine Bezeichnung für eine enge Felsformation, Anm.) das Ziel von Schatzsuchern, die dort einen versteckten Schatz des Ritters Lamprecht vermuteten, heißt es auf Wikipedia. im Süden Österreichs: vereinzelt bis zu 20 m aufragende Felsformation aus Plattengneis, die optisch den Eindruck eines Stapels aus mehr oder weniger dicken Felsplatten erweckt Im Gebiet der Koralm gibt es Öfen zu sehen, zum Beispiel den Bärofen, den Großofen und den Mannagetta-Ofen bei Stainz. alte deutsche Bezeichnung für den Budapester Stadtteil und die frühere Stadt Buda (rechte Donauseite), die 3 Städte Buda/Ofen, Obuda/Alt-Ofen, und Pest (aus dem slawischen, steht ebenfalls für Ofen i.S.v.) wurden 1872 vereinigt zu Budapest Budapest besteht seit 1872, gebildet aus Buda, was Ofen bedeutet und dem größern Pest oder auch Pesth, das ebenfalls Ofen bedeuten soll. mit Haschisch oder Marihuana gedrehte Zigarette Nun wollen wir mal in Ruhe einen Ofen bauen. Wo ist das Zigarettenpapier?
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Ofen překlad

Jak z němčiny přeložit Ofen?

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Ofen?
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Ofen příklady

Jak se v němčině používá Ofen?

Citáty z filmových titulků

Und falls ihr euch fragt, was das da unter mir ist Es ist der extra dafur gebaute Ofen!
Mimochodem, ta věc, kterou mám pod nohama, byla vytvořená na zakázku přímo pro náš festival!
Du hast einen 20,000-Dollar-Ofen und dein Kühlschrank ist leer.
Máš tu luxusní sporák, ale prázdnou ledničku.
Ich glaube, wir gehen nach unten und sehen, was mit dem Ofen passiert ist.
Pokud to nevadí, půjdeme už dolů a podíváme se, jak to tam vypadá.
Das Zimmer ist schon wie ein Ofen, dabei ist noch nicht mal Mittag.
Je tu jako v peci, a to ještě není poledne.
Mary, stell den Kessel auf den Ofen!
Mary, postav hrnec na kamna!
Ober, schieben Sie das Hühnchen zurück in den Ofen, ja?
Klidně lež a nemluv. Číšníku, strč to kuře do trouby, jo?
Du solltest ihm den neuen Ofen geben, Dad.
Tati, měl bys mu ten kotel dát.
Der Ofen ist heißer als ich dachte.
Ty kamna jsou rozpálenější než jsem si myslel.
Wie lange er wohl den Ofen befeuert?
Jak dlouho bude ještě v té peci pálit?
Und die Leiche. Die Leiche verbrannten Sie hier, in diesem Ofen!
A jeho tělo. a jeho tělo. jste na místě spálil, tady v té peci.
Ist die Gans noch im Ofen und brät?
Je husa v troubě a peče se?
Wie kommt es, dass die Krauts von dem Ofen wussten, Wache?
Jak věděli o těch kamnech?
Das könnte mein letztes warmes Frühstück sein, da sie den Ofen entfernen.
Tohle je poslední teplá snídaně, než ty kamna odnesou.
Über den Ofen und den Tunnel?
O kamnech a o tunelu?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Wie Mark Twain einmal beobachtete, wird sich eine Katze, die sich einmal auf einen heißen Ofen gesetzt hat, nicht wieder auf einen heißen Ofen setzen, auf einen kalten allerdings auch nicht.
Jak kdysi poznamenal Mark Twain, kočka, která se jednou posadí na rozpálený sporák, se už na rozpálený sporák nikdy neposadí, ale nesedne si ani na studený sporák.
Wie Mark Twain einmal beobachtete, wird sich eine Katze, die sich einmal auf einen heißen Ofen gesetzt hat, nicht wieder auf einen heißen Ofen setzen, auf einen kalten allerdings auch nicht.
Jak kdysi poznamenal Mark Twain, kočka, která se jednou posadí na rozpálený sporák, se už na rozpálený sporák nikdy neposadí, ale nesedne si ani na studený sporák.
Nachdem sie sich an einem heißen Ofen verbrannt hatte, wollte sie nie wieder auf einem heißen Ofen sitzen, aber auch nicht auf einem kalten.
Poté, co si sedla na rozpálenou plotnu, už si na rozpálenou plotnu nikdy znovu nesedla, ale také už si nesedla na plotnu studenou.
Nachdem sie sich an einem heißen Ofen verbrannt hatte, wollte sie nie wieder auf einem heißen Ofen sitzen, aber auch nicht auf einem kalten.
Poté, co si sedla na rozpálenou plotnu, už si na rozpálenou plotnu nikdy znovu nesedla, ale také už si nesedla na plotnu studenou.
Doporučujeme...Patnáct vět německySpánek | SchlafJak mluvit německy o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...