byť | být | Bit | bít

byt čeština

Překlad byt německy

Jak se německy řekne byt?
Doporučujeme...Patnáct vět německyMáme naspěch | Zeit und EileTyhle věty vám přijdou v němčině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Příklady byt německy v příkladech

Jak přeložit byt do němčiny?

Jednoduché věty

Petr se už nějakou dobu snaží najít byt.
Peter versucht schon seit einiger Zeit, eine Wohnung zu finden.
Líbí se vám ten byt?
Gefällt euch die Wohnung?

Citáty z filmových titulků

Pokud nebude zítra zaplacen, byt vám bude odebrán.
Falls Sie nicht bis morgen früh zahlen,. räumen wir die Wohnung.
Jeden můj přítel odjel z města a má volný byt.
Ein Freund ist gerade weg, seine Wohnung ist leer.
Byt slečny Wolfové, prosím.
Miss Wolfs Wohnung, bitte.
Nejste tu nastálo? Ne, mám pronajatý byt.
Sie leben nicht hier?
Ettie, drahá, jak jste našla ten nový byt?
Ettie, Liebes, wie hast du dein neues Heim gefunden?
Zaleská má byt na Russell Square.
Zaleska wohnt am Russell Square.
Pořídím si byt jako Nichette za to, co zbyde.
Um mit dem Rest eine Wohnung in der 5. Etage zu nehmen.
Kdybych věděla, že tady budeme pohřbeny vedle sebe, nikdy bych si nenajala tento byt.
Hätte ich gewusst, dass wir hier zusammen begraben sind, wäre ich nicht eingezogen.
Řekněme, že chlapík sežene třípokojový byt. Jídelnu, ložnici, obývací pokoj.
Sagen wir eine Wohnung mit Ess-, Schlaf- und Wohnzimmer.
To je byt slečny Hardingové?
Wohnt hier Miss Harding?
Ten byt nevypadá tak zle, když je prázdný.
Die Hütte ist nicht übel, wenn sie leer ist.
Co kdybychom si našli byt u řeky?
Warum ziehen wir nicht an den Fluss?
Jistě. Určitě. Pátá Avenue 851, byt A.
Sicher. 851, 5. Straße, Apartment A.
Najal byt v mé nepřítomnosti.
Er hat sich hier eingemietet.
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Než se odstěhovala do Spojených států, kvůli stížnostem sousedů byla nucena opustit svůj byt v Haagu a téměř přišla i o pas. Dnes, kdy trvale žije v USA, nechce nizozemská vláda dál platit za její ochranu.
Beinahe wäre ihr auch der Reisepass entzogen worden. Nachdem sie nun mit einer Daueraufenthaltsgenehmigung in den USA lebt, möchte die holländische Regierung nicht mehr für ihren Schutz bezahlen.
Žádný státní zaměstnanec, vojenský důstojník ani profesor si nemůže koupit ani ten nejskromnější byt, pokud nemá vedlejší - často nezákonný - zdroj příjmů.
Staatsangestellte, Armeeoffiziere oder Professoren sind nicht in der Lage, selbst eine bescheidene Wohnung zu erwerben, sofern sie nicht über zusätzliche - und häufig illegale - Einnahmequellen verfügen.
Průměrný obyvatel Pekingu by musel veškerý svůj příjem spořit 34 let, aby si mohl napřímo koupit byt.
Ein durchschnittlicher Einwohner Pekings müsste 34 Jahre lang sein gesamtes Einkommen sparen, um den Preis einer Wohnung zusammenzubekommen.