darauf | Frau | Draft | druh

drauf němčina

poté, potom, na to

Význam drauf význam

Co v němčině znamená drauf?

drauf

auf etwas umgangssprachlich in Wendungen, in denen nicht darauf stehen kann
Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »

Překlad drauf překlad

Jak z němčiny přeložit drauf?

drauf němčina » čeština

poté potom na to

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako drauf?
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Příklady drauf příklady

Jak se v němčině používá drauf?

Citáty z filmových titulků

Da sind die Versuchsdaten drauf!
Má experimentální data!
Unsere Vorsltzende steht drauf.
To jsou hobby naší presidentky.
Willst du mal sehen, was ich so drauf habe?!
Tak fajn, jdeme na to.
Du bist ja gut drauf!
Ah, vypadáš nějak spokojeně.
Ja, da können Sie stolz drauf sein!
Ano, na to můžu být opravdu hrdý!
Sagen Sie nichts. Ich will selber drauf kommen.
Nic mi neříkejte, budu hádat.
Haben Sie drauf geschaut?
Vidíte je?
Hab nicht drauf geachtet.
Nevzbudil jsem moc pozornosti.
Komm, setz dich mal drauf.
No tak, sedni si! Zkus ji!
Setz das Verlängerungsstück drauf!
Dejte pás.
Ich bin gut drauf, Chef.
Vedu si dobře, co, šéfe?
Reite bloß nicht drauf rum.
Nepřipomínej mi to.
Ich freue mich drauf.
Bude mě potěšením.
Das ist wirklich nicht nötig, aber wenn Sie drauf bestehen, dann bleibe ich und versuche, unterhaltsam zu sein.
Asi je to trošku troufalé, ale když na tom trváte, povečeřím. a vynasnažím se být zábavný.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Buffett erinnert uns, dass Glück mehr bedeutet, als nur gut drauf zu sein.
Buffett nám připomíná, že štěstí je víc než jen být v dobré náladě.
Dennoch ist die Regierung Bush schon wieder drauf und dran, zu handeln ohne vorher nachzudenken.
Přesto se Bushova administrativa znovu chystá řezat podle oka.
Diese Strategie kostet jedoch ein Vermögen und ist drauf und dran, unerschwinglich zu werden.
Tato strategie tak stojí obrovské finanční prostředky a postupně se stává nedostupnou.
Nach der jüngsten Finanzkrise hat Goldman Sachs noch eins drauf gelegt und prognostiziert, dass das gemeinsame BIP der BRIC-Staaten das der G7-Länder bis 2027 übertreffen könnte - etwa zehn Jahre früher als ursprünglich erwartet.
Po nedávné finanční krizi si Goldman Sachs přisadila a zveřejnila prognózu, že úhrn HDP zemí BRIC by mohl překonat HDP skupiny G7 už do roku 2027, asi o 10 let dřív, než se původně myslelo.
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...