luka | mouka | loďka | loutka

louka čeština

Překlad louka německy

Jak se německy řekne louka?
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Příklady louka německy v příkladech

Jak přeložit louka do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Co je to louka?
Was ist eine Wiese?
Louka!
Die Wiese.
V noci se louka ponořila do mlhy.
Nebel hatte die Wiese verhüllt.
Zelená louka.
Schneeweiße Bergkuppen.
Co myslela, že je louka, byla jen ponurá ohrada.
Sie sah eine Wiese. wo eine dunkle Umzäunung war.
Třpytící se louka se stříbrnou trávou vypadala té jarní noci jako sen.
Das glitzernde Feld aus silbernem Gras war wie der Traum einer Frühlingsnacht.
Nic. Byla to jen kouzelná louka.
Na ja, es war einfach eine unglaublich schöne Wiese.
Tak, voním jako louka po svěžím ranním deštíku?
Und, dufte ich wie eine Wiese, nach einem erfrischendem Morgenregen?
Voníš jako louka.
Sie riechen wie einer Wiese.
Líbí se vám louka?
Und gefällt euch meine Wiese?
Asi čtvrt míle odsud je louka.
Etwa eine Viertelmeile weiter kommt eine Lichtung.
Voní to tu trochu jako louka na jaře, co?
Riecht irgendwie wie eine Frühlingswiese, oder nicht.
Za nápady špatných skutků-- a dobrých skutků je louka.
Jenseits der Vorstellung guter Taten und schlechter Taten ist ein Ort des Wachsens.
Celá louka zpustla.
Die ganze Aue ist abgestorben.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »