metodický čeština

Překlad metodický portugalsky

Jak se portugalsky řekne metodický?

metodický čeština » portugalština

metódico metódica

Příklady metodický portugalsky v příkladech

Jak přeložit metodický do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Guy Haines je klidný, metodický hráč, téměř lhostejný.
Guy Haines é um jogador calmo, metódico quase indiferente.
Je velmi metodický.
É muito metódico.
Ne, oni k tomu používali metodický kostel.
Não, ele usavam a igreja Metódica.
Kde jsi ty. Jsi metodický, precizní a velmi, velmi přímý.
Enquanto que tu. és metódico. preciso. profundo.
Byl jsem vždy metodický, věděl jsem co chci. Psychotik, také.
Sempre fui metódico, ordenado, psicótico também.
Je metodický, systematický.
Metódico, sistemático.
Všechno dělá uváženě, je až příliš metodický.
Este tipo é cauteloso demais, demasiado metódico.
Máme tu sériového vraha, který je metodický a trpělivý.
Estamos a lidar com um serial killer metódico e paciente.
Je to mimořádně inteligentní a metodický střelec.
Um atirador altamente inteligente e metódico.
Je inteligentní, metodický a pevně věří tomu, že je správné River zabít.
É inteligente, metódico e está plenamente convencido. que tem de matar a River.
Metodický herec.
Olá, Ted Fiedler, actor do Método.
Někdy je pokrok pomalý a metodický a jindy to je jako přepnutí přepínače.
Todos os casos são diferentes. Por vezes a evolução é lente e metódica e por vezes é como se se acendesse um interruptor.
Je metodický. Plánuje věci na roky dopředu.
Ele é metódico. planeia as coisas, antecipadamente.
Teď už víme, že je velice metodický.
Sabemos que tem um grande grau de organização.

Možná hledáte...