metodik čeština

Příklady metodik portugalsky v příkladech

Jak přeložit metodik do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Jaké je vaše vyznání? - Metodik.
Qual é sua religião?
Ano. A vrhá to jasné světlo na všechny stránky projektu, zvláště na některé z vašich posledních metodik.
E ele atrai muita atenção a todos os aspectos do projeto.
Ale teď už je den Jsem oblečená a. - metodik. - Ah.
Agora já é de dia, fico vestida e toda metódica.
Nestarám se, jestli jste demokrat nebo republikán, nebo nezávislý, nebo chcete-li Ron Paul, nebo pokud uctíváte pidgeons nebo scientologii nebo pokud jste katolík, nebo ateista, nebo metodik.
Não me importa se és democrata ou repúblicano, ou independente ou se gosta de Ron Paul ou se adora pássaros ou a cientologia, se é católico, ateu ou metodista.
Křičící metodik, fanatik střmdmosti, zatracený abolicionista, ale. drží se svých zásad.
Um metodista aos gritos, um fanático da temperança, um abolicionista condenado, mas. Ele tem princípios.

Možná hledáte...