metodicky čeština

Příklady metodicky portugalsky v příkladech

Jak přeložit metodicky do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Cestou do Londýna jsem se rozhodl metodicky pokračovat. v likvidaci zbývajících překážek.
No meu regresso a Londres, decidi eliminar os obstáculos menores.
Uvažuji metodicky.
Tenho uma mente metódica.
A má paleta je metodicky nachystaná podle pořadí ve spektru.
A minha paleta é metodicamente preparada na ordem do espectro.
To není její styl. Dělá to pomalu a metodicky, už dlouho, od doby, co byla velmi mladá.
Mas fá-lo devagar e com método, desde muito jovem.
Že stejně jako Jan Potocki, i on svoji sebevraždu metodicky plánoval celé roky.
Que da mesma forma que o Potocki tinha planeado o seu suicídio durante anos meticulosamente.
Pomalu a metodicky zpětně specifikoval dokonalý okamžik.
Lenta e metodicamente, reconstruiu um momento perfeito.
Strážci vyrovnali brzy v druhé půlce, když metodicky postupovali polem při 80 metrovém přesunu.
Os Guardians empataram no início da segunda metade, avançando com marcações de 80 metros.
Použili slovo - metodicky.
Metódico, foi a palavra que usaram.
Pomalu, metodicky vás povalí na podlahu, chytí vás za hlavu, vezme ten chladnou, ostrou čepel a podřízne vám krk od ucha k uchu.
Ele é lento, metodicamente imobiliza-o de barriga para baixo no chão, puxa a sua cabeça para trás, pega naquela lâmina fria, afiada e corta-lhe a garganta de orelha a orelha.
Metodicky, systematicky,. chladně.
Fazes isso metodicamente, sistematicamente e de forma fria.
Abych byl upřímný, ohledně vašeho případu, postupujeme pomalu a metodicky.
Para ser sincero, acerca do caso, estamos a proceder devagar e metodicamente.
To vypadá až moc metodicky na typického enukleátora.
Parece demasiado organizado para um típico enucleador.
Hejno sardinek je metodicky vyhubeno.
O cardume de sardinhas é metodicamente dizimado.
Neboť pracuji metodicky.
Porque trabalho metódicamente.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Poté metodicky bombardoval pozice držené umírněnými vzbouřenci a neméně metodicky šetřil baštu Islámského státu ve městě Rakka.
Em seguida, atacou metodicamente posições detidas por rebeldes moderados, poupando não menos metodicamente o reduto do Estado islâmico em Raqqa.
Poté metodicky bombardoval pozice držené umírněnými vzbouřenci a neméně metodicky šetřil baštu Islámského státu ve městě Rakka.
Em seguida, atacou metodicamente posições detidas por rebeldes moderados, poupando não menos metodicamente o reduto do Estado islâmico em Raqqa.

Možná hledáte...