mezistátní čeština

Příklady mezistátní portugalsky v příkladech

Jak přeložit mezistátní do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Oh, asi bych se neměl divit že přijímáte mezistátní hovory na účet volaného.
Não me devia por a pensar quantas vezes aceita chamadas de longa distância pessoais.
Mezistátní hovor, Washington.
Longa distância, Washington.
Myslím kromě televize a zvyšování účtů za mezistátní hovory.
Algo além de ver televisão e de aumentar a conta do telefone com ligações para o estrangeiro.
Naposledy pozorován jedoucí na Dunphy po mezistátní 40.
A última vez ia embalado em direcção ao Dunphy pela Nacional 40.
Toho si cením. Pověz mi, jedeš na Fayetteville a mezistátní 82?
Diz-me, passas por Fayetteville e pela Auto-estrada 82?
Je to mezistátní hovor.
É. do estrangeiro.
OK, takže mezistátní č.80 přes Pensylvánii.
É a auto-estrada 80, na Pensilvânia.
Mad Dogu, na mezistátní to vezmeš zkratkou, že?
Mad Dog, vais pelo atalho da auto-estrada, não vais?
Kdybyste mi poradil, jak se nejrychleji dostanu na mezistátní silnici, byl bych vám nesmírně vděčný.
Na verdade, se pudesse dizer-me a forma mais rápida de voltar à Interestatal, agradeceria.
Tudy se vrátíme na mezistátní?
Essa é a entrada à Interestatal?
Je víc mrtvý, než kaktusy u mezistátní silnice.
Mais morto que um cão em uma estrada.
Jen se snažím zpřístupnit mezistátní složky na Jamese Jesseho.
Que passa, meu? Ah, eu estou apenas tentar acessar interestaduais arquivos de Jesse James.
Mám nyní mezistátní hovor a dvě.
Estou a falar para fora.
Je to. já nevim. 3 dílky na východ vod mezistátní dálnice.
Fica perto da Auto-estrada Estatal.

Možná hledáte...