kudy | tedy | dudy | tady

tudy čeština

Překlad tudy portugalsky

Jak se portugalsky řekne tudy?

tudy čeština » portugalština

neste caminho nesta direcção

Příklady tudy portugalsky v příkladech

Jak přeložit tudy do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Theo tě chce vidět, tudy.
Teo quer falar contigo. Por aqui.
Pojď, zlatíčko, tudy.
Vamos, querido, por aqui.
Tudy slečno, prosím..
Por aqui.
Aha, přijeli jste na zimu. Tudy.
Ah, ficam até ao inverno?
Tudy, chlapci.
Por aqui, rapazes.
Tudy, chlapci.
Não faça isso. Por aqui.
Ještě někdo? Běžte tudy.
Mais alguém?
Jezerní skupino, tudy.
O grupo do lago, por aqui.
Musí být pořád tady, tudy nešel.
Tínhamo-lo visto. Não é possível! - Bem, não voltou para trás.
Tudy je to.
Por aqui.
Pojď, ty běž tudy a my pújdem tudy.
Você vai por aí e nós por aqui.
Pojď, ty běž tudy a my pújdem tudy.
Você vai por aí e nós por aqui.
Tudy, prosím.
Por aqui, por favor.
Musíš vstoupit do zrcadla a tudy odejít.
Entra no espelho e caminha.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Proč má vést červená čára právě tudy?
Porquê esta linha vermelha em particular?

Možná hledáte...