kudy | tedy | dudy | tady

tudy italština

taktic, mitaban, armitraz

Překlad tudy překlad

Jak z italštiny přeložit tudy?

tudy italština » čeština

taktic mitaban armitraz

tudy čeština

Překlad tudy italsky

Jak se italsky řekne tudy?

tudy čeština » italština

qua di qui da questa parte

Příklady tudy italsky v příkladech

Jak přeložit tudy do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Je to tudy!
Da questa parte.
Pojď, zlatíčko, tudy.
Andiamo, tesoro, da questa parte.
Tudy. Rychle.
Da questa parte!
V těchto dnech si Elsalill často prohlížela ty, kteří tudy procházeli. Přemýšlela o tom, jaké je pro ně požehnání, když se mohou na něco těšit. Ona netoužila po ničem na tomto světě.
Spesso, Elsalill guardava coloro che passavano e si diceva, che beati che erano, che avevano qualcosa per gioire.
Tudy ne. Běžte tudy.
Non andate da quella parte.
Tudy ne. Běžte tudy.
Non andate da quella parte.
Tudy po silnici asi tři kiláky.
Laggiù, a circa tre chilometri.
Šel tam tudy!
È entrato di qui!
Tudy je to k Francouzům.
Guardate. Questo va dal lato francese.
Neboj se, tudy je to domů k mamince.
Questo ci riporta a casa dalla mamma.
Musí být pořád tady, tudy nešel.
Non l'ho visto uscire.
Tudy je to.
Si va per di qua.
Pojď, ty běž tudy a my pújdem tudy.
Vieni, tu vai di qua e noi andiamo verso di là.
Pojď, ty běž tudy a my pújdem tudy.
Vieni, tu vai di qua e noi andiamo verso di là.

Možná hledáte...