tule | teze | tez | urze

tuze čeština

Překlad tuze portugalsky

Jak se portugalsky řekne tuze?

tuze čeština » portugalština

excessivamente de forma excessiva

Příklady tuze portugalsky v příkladech

Jak přeložit tuze do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Život je překrásný, ale tuze nebezpečný.
A vida é maravilhosa, mas perigosa.
Loví velkou zvěř? - Ano. Tuze velkou.
Sim, muito grossa.
Tuze by tomu tady prospěly záclony.
Esta caserna fica a matar com umas cortinas.
Tuze rád, doktore, ale přátelé jsou již netrpěliví.
Bem que eu gostaria, doutor, mas meus amigos estão impacientes.
Tuze mazanej pán.
Vais conhecê-lo amanhã.
To je pán, chůvo, který se tuze rád poslouchá a víc namluví v minutě, než by zastal za měsíc.
Um fidalgo, ama, que adora ouvir-se falar, e que fala mais num minuto do que ouve num mês.
Vy Pozemšťané jste tuze neobvyklí, opravdu poutaví.
Vocês, terráqueos, são muito invulgares e estimulantes.
Tuze dobře.
Excelente.
Je to tuze zvláštní.
Isto é muito curioso.
Byl k nám tuze milostivý.
Ele nos fez um grande bem.
Vikomte. K tomu, co zamýšlím, vás potřebuji tuze živého.
Visconde para o que eu tenho em vista, preciso de si com muita vida.
Prý tuze často od nějaké doby tě ráčí vyhledávat, jak se dá.
Disseram-me que tem conversado particularmente com você.
Tuze zvláštní!
Que estranho.
Ani ne, excelence, maminka tuze naříkala.
Não, meu senhor. A minha mãe muito padeceu.

Možná hledáte...