abatyše čeština

Překlad abatyše rusky

Jak se rusky řekne abatyše?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Příklady abatyše rusky v příkladech

Jak přeložit abatyše do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Jsem tu z příkazu abatyše.
Вовсе нет. Мать-настоятельница заставила меня приехать.
Nevím, co všechno vám abatyše řekla.
Мария. - Не знаю, всё ли вы знаете.
Takže děti, bratři, půlcizinci, vážně, i abatyše, všichni sem dorazili a civěli v úžasu, jako by v naší kuchyni seděla sama Somni.
Теперь вся родня и братеи, и полузнакомцы, даже сама Аббатисса, приходят и стучатся к нам, и смотрят, разинув рот, будто сама Сонми сидела на нашей кухне.
Děkuju, abatyše, děkuju.
Спасибо, спасибо тебе, Аббатисса.
Tvá předpověď se plní, abatyše.
Твое пророчество сбывается, Аббатисса.
Abatyše, rychle, Baileyovic holka.
Аббатиса скорее, там девочка Бейли.
Znám víru Údolňáků, vím, že abatyše říká, že Sonmi byla zázrakem, zrozená Moudrem boha Darwina, jenže to není pravda pravdoucí.
Я знаю о верованиях Долины. Я знаю, что Аббатисса учит, что Сонми была чудом, рожденным от бога Дарвина Мудрого. Но это не правда-истина.
Vaše nabídka pomoci je velkorysá, prefekte, ale abatyše je zcela schopná vést modlitbu za své stádo.
Ваше предложение о помощи великодушно, префект, но мать-настоятельница вполне может провести службу для своей паствы.
Ale abatyše denně posílala Devítce hlášení.
Но настоятельница отправляла Девяткам ежедневные отчеты о здоровье.
Jeden přeživší. Abatyše.
Настоятельница.
Jak se abatyše dozvěděla, že nosí posledního z rodu Lahani, přesunula ji.
Когда настоятельница узнала, что та носит последнего из рода Лахани, перевезла её.
Jen abatyše a ostatní sestry vědí kam.
Только настоятельница и другие сёстры знают её местонахождение.
Abatyše má jednu podmínku.
У настоятельницы только одно условие.
Poslala nás abatyše. Jsme tu, abychom Constance odvezli.
Мы здесь, чтобы немедленно забрать суррогат.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »