absurdita čeština

Překlad absurdita rusky

Jak se rusky řekne absurdita?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady absurdita rusky v příkladech

Jak přeložit absurdita do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Nedokážu ani říct, jak je to těžké. kolik napětí taková absurdita vyvolá!
Я даже сказать не могу, как это трудно. терпеть весь этот абсурд!
Ontologická absurdita.
Онтологическая чепуха.
Lékaři v Atlantě tuto teorii popírají. Říkají tomu neuvěřitelná absurdita.
Эпидемиологи из Атланты отвергают выше изложенную теорию, называя её плодом больного воображения.
To, co mě opravdu otravuje, je ta absurdita úsudku, že projdu tím vším, co dělám, po tom všem, čím jsem prošel, po všech filmech, co jsem udělal, a po 16 týdnech natáčení, že dokončím film, do kterého jsem investoval tři roky života jen proto, aby.
Меня уже достали идиотские мнения, что я собираюсь, несмотря на все, через что я прошел, сколько фильмов снял раньше, несмотря на 16 недель съемок - что после всего этого я не закончу фильм, куда угрохал три года собственной жизни, только потому.
Ale i absurdita musí mít své hranice.
Но даже у нелепости должны быть пределы.
Pokud se vám principiální a nekonečná inflace zdá absurdní a ekonomicky samozničující, tak vězte, že absurdita je slabé slovo pro to, jak ve skutečnosti náš finanční systém funguje.
Теперь, если эта действительность неотъемлемой и бесконечной инфляции кажется абсурдной и экономически обречённой на провал, откажитесь от этой мысли. Ибо функционирование нашей финансовой системы - более, чем абсурдно.
Když se Vám principiální a nekonečná inflace zdá absurdní a ekonomicky samo zničující, tak věřte, že absurdita je jen jemné vyjádření toho, jak ve skutečnosti funguje náš finanční systém.
Реальность неотьемлемой и вечной инфляции кажется абсурдной и экономически обречённой на провал. Только задумайтесь, насколько абсурдно, в действительности, функционирует наша финансовая система.
Střetává se tu absurdita s absurditou.
Наша встреча абсурд с абсурдом.
Buď absurdita nebo smrt.
Дай мне быть нелепой или дай мне причину смерти.
Proroka či úspěšného člověka nikdy nesmí odradit příležitostná absurdita.
Пророк, равно как и просто успешный человек, никогда не должен бояться случающихся нелепостей. (с) Освальд Мосли, британский политик, баронет, основатель Британского союза фашистов. Вы пускали в эфир фашиста?
Celý ten proces je jen smyšlená absurdita.
Этот судебный иск - сфабрикованный вздор.
Pravá absurdita tohoto útoku je, že zastínil dohodu, jejíž účel byl předcházet přesně těmto typům násilí.
Фарс этого нападения в том, что оно омрачило значимость встречи, чьей целью было предотвращение подобного рода насилия.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Inkaso pohledávek od chudých zemí je absurdita, a to jak teď, tak ve výhledu do daleké budoucnosti.
Взимание долга с бедных стран - это абсурд, сегодня и в отдаленном будущем.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...